12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 04 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

މާގިރި ހޮޓެލް

މާގިރި ހޮޓެލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

  • މިއީ ހަތަރު ތަރީގެ ތަނެއް
  • އޭޕްރިލް 13 ވަނަ ދުވަހު ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދޭ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 13 އޭޕުރިލް 2018 | ހުކުރު 04:33 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  4. އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި
  5. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
  6. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން
  7. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  8. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި


މާގިރި ހޮޓެލް -- ފޮޓޯ : ސިމާހާ ނަސީމް

މާލޭގައި ހުންނަ ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް ކުރިމަތީގައި ހަދާފައިވާ މާގިރި ހޮޓެލް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މި ހޮޓަލަކީ ކްރައުން ކޮމްޕެނީ އާއި ލިލީ ހޮޓެލްސް ގުޅިގެން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ.

ނުވަ ބުރީގެ މި ހޮޓަލުގައި ހަތަރު ކެޓަގަރީއެއްގެ ޖުމްލަ 52 ކޮޓަރި ހުރެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެގްޒެކެޓިވް ހަ ކޮޓަރި އާއި ޖޫނިއާ ހަ ސުއިޓް އާއި ޕްރެމިއާ 20 ކޮޓަރީގެ އިތުރުން އޯޝަން ވިއު 20 ކޮޓަރި ހިމެނެއެވެ.

މާގިރި ހޮޓެލްގެ ފަރާތުން ބުނީ އެ ހޮޓެލްގައި 100 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ރެސްޓޯރެންޓަކާއި 62 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ރެސްޓޯރެންޓެއް އަދި ކެފޭއަކާއި ކޮންފަރެންސް ހޯލަކާއި މީޓިން ރޫމެއްގެ އިތުރުން ފިޓްނަސް ސެންޓަރެއް ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ހަތަރު ތަރީގެ ހޮޓެލްގެ ކޮޓަރީގެ އަގު ފެށެނީ ރެއަކަށް 120 ޑޮލަރުގެ ރޭޓުންނެވެ.

މާގިރި ހޮޓެލް އިން އިތުރަށް ބުނީ އޭޕްރީލް 13 ވަނަ ދުވަހު އެ ހޮޓެލްގައި ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށާއި އެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެ ދުވަހުގެ ނާސްތާ އާއި މެންދުރު ކެއުން ހެޔޮ އަގެއްގައި ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެ ހޮޓަލްގެ ދެ މީޓިން ރޫމާއި ރެސްޓޯރެންޓްގެ އިތުރުން ޓެރަސް ވެސް އިވެންޓުތަކަށް ދޫކުރާނެ ކަމަށް މާގިރި ހޮޓެލް އިން ބުންޏެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ހެޑްއޮފީހާ ވަށްތަރީ

8 މަސް ކުރިން

ސީއައި އޭ ގެ ހެޑްއޮފީހާ ވަށްތަރީ

0
0