16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

މީރާ

ބީޕީޓީ ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށައެޅުން ލާޒިމްކޮށް، ގެޒެޓްކޮށްފި

  • ބީޕީޓީ ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހެނީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 12 އޭޕުރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި 22:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  4. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  5. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  6. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  7. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  8. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން


ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އެތޯރިޓީ (މީރާ) -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް (ބީޕީޓީ) ބަޔާން އޮންލައިންކޮށް ހުށައެޅުން ލާޒިމްކޮށް، ޓެކްސް ރޫލިންގ ގެޒެޓްކޮށްފި އެވެ. 

ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ރޫލިންގައިވާ ގޮތުން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން، އެ ފަރާތްތަކުގެ ބީޕީޓީ ބަޔާން ހުށައަޅަން ޖެހޭނީ މީރާގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް މީރާކަނެކްޓް މެދުވެރިކޮށެވެ. ނަމަވެސް، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާއި ގުޅިގެން، އެ ނޫން ގޮތްގޮތުން ހުށަހަޅާ ޓެކްސް ބަޔާންތައް ބަލައިގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އަށް ލިބިގެންވާކަމަށް އެ ރޫލިންގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. 

ރޫލިންގައިވާ ގޮތުން އެ ރޫލިންގ އަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ރޫލިންގ ގެޒެޓްކުރާ ތާރީހުން ފެށިގެންނެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މުޙައްމަދު ޒާހިރު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް