18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

މައުމޫން

ޔުނިވާސިޓީން އާ ދެ ކޯހެއް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އައިޝަތު ޝާނާ | Shaa_Na22

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 05:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  5. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  6. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  7. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  8. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟


މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ --ފޮޓޯ:މުހަންމަދު ޝަރުހާން -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)އިން ރާއްޖެއަށް އާ ދެ ކޯހެއް ތައާރަފްކޮށް، އެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެމްއެންޔޫއިން ބުނީ އަލަށް ތައާރަފުކުރި ދެކޯހަކީ ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް އިން ފަށާ ބެޗްލާސް އޮފް ސައިންސް އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިން ޓެކްނޮލޮޖީ އިން ފަށާ ބެޗްލާސް އޮފް އާޓްސް އިން އިންޓީރިއާ ޑިޒައިން ކަމަށެވެ.

މިމަހުގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހާ ހަމަވާ މި ދެ ކޯހަށް ވެސް ޖުމްލަ 60 ޖާގަ ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ސައިންސް ކޯހުގައި ހިމެނޭ ބަޔޮލޮޖީ، ކެމިސްޓްރީ އަދި ފިޒިކްސްގެ މާއްދާތަކުން ހާއްސަވުމަށް ކޮންމެ މާއްދާއަކުން 10 ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޔޫއިން ބުނެ އެވެ.

މި މަހުގެ އިންޓޭކަށް އެމްއެންޔޫ އިން، ފައުންޑޭޝަން ލެވެލުން ފެށިގެން މާސްޓާސް ފެންވަރުގެ 96 ކޯހަކުން 5480 ޖާގައެއް ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ. އެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިދިޔަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހަމަވާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް