24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

ބްލަންކް ޝޯރޫމް

ބްލަންކް ޝޯރޫމް ހުޅުވުމާ އެކު ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް!

 • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ ނިޔަަލަށް
 • ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބިގެންދާނެ
 • އެއްވަނަ އިނާމަކަށް 15،000ރ. ގެ ވައުޗަރެއް ލިބޭނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 12 އޭޕުރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި 14:12 | |

މަގުބޫލް

 1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
 2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
 3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
 4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
 5. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
 6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
 7. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
 8. ޝެއިޚް އިލްޔާސްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި


ބްލަންކް ޝޯރޫމް އިން ވިއްކާ ބައެއް ސާމާނު -- ރާއްޖެއެމްވީ

ވެލިގާ ހާޑްވެއަރ އިން ފާޚާނާ އާއި ގޭތެރެ ޑިޒައިންކުރާ ސާމާނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން އޭޕްރިލް 5 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޝޯރޫމެއް ހުޅުވާފައެވެ. މި ޝޯރޫމް ހުޅުވުމާއި ދިމާކޮށް ވެލިގާ އިން ވަނީ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ވެސް ފަށާފައެވެ.

ވެލިގާގެ ފަރާތުން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެ ޝޯރޫމުން ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި ކުރާ ކޮންމެ 500ރ. ގެ ވިޔަފާރިއަކަށް އިތުރު ކޫޕަނެއް ލިބޭއިރު، 500ރ. އިން މަތީގެ ވިޔަފާރި ކޮށްގެން ވަގުތުން ދޭ އިނާމުތަކާއި ވައުޗަރ ވެސް މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ވެލިގާ އިން އިތުރަށް ބުނީ ޕްރޮމޯޝަންގައި އެއްވަނަ އިނާމަކަށް 15،000ރ. ގެ ވައުޗަރެއް ދޭން ނިންމާފައިވާއިރު ދެވަނަ އިނާމަކީ 10،000ރ. ވައުޗަރއެކެވެ. އަދި ތިންވަނަ އިނާމަކަށް 5،000ރ. ގެ ވައުޗަރއެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ ނިޔަަލަށެވެ. 

ބްލަންކްއަކީ ފާޚާނާ އަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި ބަދިގެ އަދި ގޭތެރެ ޑިޒައިން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ފޯރުކޮށްދޭ ބްރޭންޑެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބްރޭންޑްތަކުގެ އިސްކުރާއި ޝަވަރާއި ފާޚާނާގެ ސާމާނާއި އެކި ޑިޒައިންތަކުގެ ލައިޓް ފަދަ އެތައް ޕްރޮޑަކްޓެއް އެ ޝޯރޫމުން ލިބެން ހުރެއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ވީއާރްއެޗް، މެޑްކާ، ޑަސް، ސްޓާ، ހޮއީ އަދި އޮސްލެޑާގެ އުފެއްދުންތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ. ޝޯރޫމް ޑިޒައިން ކޮށްފައި ވަނީ ގެދޮރު ހެދުމަށާއި ގެސްޓް ހައުސް އަދި ރިސޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ފަސޭހަ އިން ގަނެވޭ ގޮތަށެވެ.

ހާޑްވެއާގައި މިހާރު އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ވިޔަފާރި ކަމަށްވާ ވެލިގާއިން ތައިލެންޑުގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް ހާއްސަ ފިހާރަ ހުޅުއްވައިދެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ފައުންޑަރު އަދި ޗެއާމަން މުހައްމަދު އަބޫބަކުރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް