24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:42

މައުމޫން

ބައްޕާފުޅުގެ އަރިހުގައި ސާބިތުކަމާއިއެކު ހުންނަވާނަން: ޔުމްނާ މައުމޫނު

އައިޝަތު ޝާނާ | Shaa_Na22

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 05:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  3. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  4. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  7. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  8. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟


ޔުމްނާ މައުމޫނު -- ގޫގުލް

ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ދުންޔާ މައުމޫނު ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ވަޑައިގެންނެވިނަމަވެސް ބައްޕާފުޅު މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އަރިހުގައި ސާބިތުކަމާއިއެކު ހުންނަވާނެކަމަށް ޔުމްނާ މައުމޫނު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޔުމްނާ މައުމޫނު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދުންޔާ މައުމޫނު ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ އަމިއްލަ ނިންމެވުމެއް ކަމަށެވެ. ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނުގެ އަރިހުގައި ހައްގުގެ މަގާމުގައި ސާބިތުކަމާއިއެކު ހުންނަވާނެކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށްފަހު ދުންޔާ ވަނީ ހެލްތް މިނިސްޓީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަޑައިގަންނަވާފަ އެވެ.

ދުންޔާ މައުމޫނުގެ މިނިންމެވުމަކީ އަމިއްލަ ނިންމެވުމެއްކަމަށް ޔުމްނާ މައުމޫނު ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ދުންޔާގެ މި ނިންމެވުމަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާކަމަށް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް