25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

މައުމޫން

ބައްޕާފުޅުގެ އަރިހުގައި ސާބިތުކަމާއިއެކު ހުންނަވާނަން: ޔުމްނާ މައުމޫނު

އައިޝަތު ޝާނާ | Shaa_Na22

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 05:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  2. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  3. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  4. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  5. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ
  6. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  7. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  8. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން


ޔުމްނާ މައުމޫނު -- ގޫގުލް

ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ދުންޔާ މައުމޫނު ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ވަޑައިގެންނެވިނަމަވެސް ބައްޕާފުޅު މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އަރިހުގައި ސާބިތުކަމާއިއެކު ހުންނަވާނެކަމަށް ޔުމްނާ މައުމޫނު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޔުމްނާ މައުމޫނު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދުންޔާ މައުމޫނު ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ އަމިއްލަ ނިންމެވުމެއް ކަމަށެވެ. ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނުގެ އަރިހުގައި ހައްގުގެ މަގާމުގައި ސާބިތުކަމާއިއެކު ހުންނަވާނެކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށްފަހު ދުންޔާ ވަނީ ހެލްތް މިނިސްޓީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަޑައިގަންނަވާފަ އެވެ.

ދުންޔާ މައުމޫނުގެ މިނިންމެވުމަކީ އަމިއްލަ ނިންމެވުމެއްކަމަށް ޔުމްނާ މައުމޫނު ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ދުންޔާގެ މި ނިންމެވުމަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާކަމަށް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް