25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ސަންފްރަންޓް ސޭލް

ސަންފްރަންޓް މިރަކަލް ސޭލް މިފަހަރު ވަރަށް ތަފާތު!

  • މިރަކަލް ސޭލް ފަށާފައިވަނީ އޭޕްރިލް ހަވަނަ ދުވަހު
  • ސޭލްގެ ދަށުން ކުރިން ސާމާނުތައް ވިއްކަމުން އައި އަގަށްވުރެ ހެޔޮ އަގެއްގައި ސާމާނުތައް ލިބިގެންދާނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 11 އޭޕުރިލް 2018 | ބުދަ 14:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  5. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  6. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. މަޖިލީހުގައި ހޫނު ބަހުސެއް: އިލްހާމާއި ލަތީފުގެ ބަހުގެ ހަމަލާ ރައީސަށް


ސަންފުރަންޓް ލިވިންގް ޝޯރޫމް -- ފޮޓޯ : ސިމާހާ ނަސީމް

ކޮންމެ ރޯދަމަހަކާ ދިމާކޮށް ސަންފްރަންޓުގެ ފަރާތުން ބާއްވަމުން އަންނަ މިރަކަލް ސޭލް އޭޕްރިލް ހަވަނަ ދުވަހު ވަރަށް ތަފާތުކޮށް ފަށައިފިއެވެ.

ސަންފުރަންޓް ލިވިންގގައި ބާއްވާ މި ހާއްސަ ސޭލް މި އަހަރުވެސް ކުރިއަށްދާނީ ރޯދަމަސް ފެށުމާއި ހަމައަށެވެ.

ސަންފްރަންޓް ލިވިންގގެ މެނޭޖަރ މުހައްމަދު އިކްރާމް ވިދާޅުވީ ކުރީ އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް މި އަހަރުގެ ސޭލް ތަފާތުވާނެ ކަމަށާއި ސޭލްގެ މުއްދަތުގައި ކުރިން ސާމާނު ވިއްކަމުން ދިޔަ އަގަށްވުރެ ހެޔޮ އަގެއްގައި ސާމާނުތައް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ސޭލްގެ މުއްދަތުގައި ހެޔޮއަގެއްގައި ތަކެތި ވިއްކުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ސޭލްގައި ބަދިގޭގައި ބޭނުން ކުރާ ސާމާނާއި، ފަރުނީޗަރާއި އަދި ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ސާމާނު ލިބޭނެ ކަމަށް ސަންފްރަންޓުން ބުންޏެވެ.

ސަންފްރަންޓުން އިތުރަށް ބުނީ އެތަނުން ގަންނަ މުދާ މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުނަށް ގެއާއި ހަމައަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެ ކަމަށާއި ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެރީ އާއި ހަމައަށް މުދާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުންވެސް މުދާ ގަތުމުން ދޯނި ފަހަރަށް މުދާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށްވެސް ސަންފްރަންޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސަންފްރަންޓުން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން، އެކިއެކި ފައިނޭންސް ލީސިންގް ސްކީމްތައް މެދެވެރިކޮށްވެސް ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. 

ސަންފްރަންޓުން ބުނީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް ސޭލް ބޭއްވުމުގެ މަޤްސަދަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ތެކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް