21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ސަންފްރަންޓް ސޭލް

ސަންފްރަންޓް މިރަކަލް ސޭލް މިފަހަރު ވަރަށް ތަފާތު!

  • މިރަކަލް ސޭލް ފަށާފައިވަނީ އޭޕްރިލް ހަވަނަ ދުވަހު
  • ސޭލްގެ ދަށުން ކުރިން ސާމާނުތައް ވިއްކަމުން އައި އަގަށްވުރެ ހެޔޮ އަގެއްގައި ސާމާނުތައް ލިބިގެންދާނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 11 އޭޕުރިލް 2018 | ބުދަ 14:40 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ސަންފުރަންޓް ލިވިންގް ޝޯރޫމް -- ފޮޓޯ : ސިމާހާ ނަސީމް

ކޮންމެ ރޯދަމަހަކާ ދިމާކޮށް ސަންފްރަންޓުގެ ފަރާތުން ބާއްވަމުން އަންނަ މިރަކަލް ސޭލް އޭޕްރިލް ހަވަނަ ދުވަހު ވަރަށް ތަފާތުކޮށް ފަށައިފިއެވެ.

ސަންފުރަންޓް ލިވިންގގައި ބާއްވާ މި ހާއްސަ ސޭލް މި އަހަރުވެސް ކުރިއަށްދާނީ ރޯދަމަސް ފެށުމާއި ހަމައަށެވެ.

ސަންފްރަންޓް ލިވިންގގެ މެނޭޖަރ މުހައްމަދު އިކްރާމް ވިދާޅުވީ ކުރީ އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް މި އަހަރުގެ ސޭލް ތަފާތުވާނެ ކަމަށާއި ސޭލްގެ މުއްދަތުގައި ކުރިން ސާމާނު ވިއްކަމުން ދިޔަ އަގަށްވުރެ ހެޔޮ އަގެއްގައި ސާމާނުތައް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ސޭލްގެ މުއްދަތުގައި ހެޔޮއަގެއްގައި ތަކެތި ވިއްކުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ސޭލްގައި ބަދިގޭގައި ބޭނުން ކުރާ ސާމާނާއި، ފަރުނީޗަރާއި އަދި ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ސާމާނު ލިބޭނެ ކަމަށް ސަންފްރަންޓުން ބުންޏެވެ.

ސަންފްރަންޓުން އިތުރަށް ބުނީ އެތަނުން ގަންނަ މުދާ މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ ރައްޔިތުނަށް ގެއާއި ހަމައަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެ ކަމަށާއި ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެރީ އާއި ހަމައަށް މުދާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުންވެސް މުދާ ގަތުމުން ދޯނި ފަހަރަށް މުދާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށްވެސް ސަންފްރަންޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސަންފްރަންޓުން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން، އެކިއެކި ފައިނޭންސް ލީސިންގް ސްކީމްތައް މެދެވެރިކޮށްވެސް ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. 

ސަންފްރަންޓުން ބުނީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް ސޭލް ބޭއްވުމުގެ މަޤްސަދަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ތެކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް