17 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ | 03 ފުސް
04 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41

މީހަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވުން

ނޮޅިވަރަމްގައި އަންހެނަކު ދަންޖެހުނު މައްސަލައެއްގައި އޭނާ ފިރިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

 • ދަންޖެހުނު އަންހެން މީހާގެ ޕޯސްމޯޓަމް ހެދި
 • ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 61 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް
 • ހައްޔަރުކުރީ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރާތާ މަސްދުވަސްފަހުން
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 11 އޭޕުރިލް 2018 | ބުދަ 13:58 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީނާ މެދު ދުވަހަކު ވެސް ހިތްހެވެއް ނުވާނެ، އެދެނީ އިބޫ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް: އަބްދުﷲ ސައީދުގެ ބައްޕަ
 2. ކެމްޕެއިން ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލެއްވުމަށް ފަހު، އިބޫ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
 3. ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން މަސައްކަތް ފެށުމުން އިނގިރޭސީން މަރުހަބާ ކިޔައިފި
 4. ލީޑަރުން މިނިވަން ކުރާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވުމުން، ރައީސް ޔާމީން ކޯފާ އިސްކުރައްވައިފި
 5. ޖަލުގައިދޭ ޚިދުމަށް ރަނގަޅު ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން
 6. ރިރަޖިސްޓްރީ ވާނެ ތަންތަން އިއުލާނުކޮށްފި
 7. ހއ އަށާއި ހދ އަތޮޅަށް ރައީސް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު ކެންސަލް ކުރައްވައިފި
 8. ޖަރާސީމުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ގަނޑުކުރި ތަރުކާރީ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އެބަހުރި: އެފްޑީއޭ


ނޮޅިވަރަމް ވަލުތެރެ ބަޔަކު ހޯދަނީ -- ފޮޓޯ : މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ހދ. ނޮޅިވަރަމްގައި ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ޝާހިދާ އަލީގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ޝާހިދާގެ މަރަށް މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން، ޝާހިދާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި 61 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ނޮޅިވަރަމުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ޝާހިދާގެ ފިރިމީހާ އަބޫބަކުރެވެ.

އުމުރުން 42 އަހަރުގެ ޝާހިދާ އަލީގެ މަރާމެދު ޝައްކުތަކެއް އުފެދޭތީ، މިދިޔަ މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށް ގެންގޮސް، ޕޯސްޓޮމޯޓަމް ހަދާފައިވެއެވެ.

ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި އުޅުނު ޝާހިދާ ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނުނީ މިދިޔަ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފަތިހުއެވެ. އޭނާ ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ފަތިސް ނަމާދުން ފައިބައިގެން އައިތަނުން ކަމަށް އާއިލާއިން އޭރުވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޝާހިދާ ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނުނީ އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ގޭގެ ގިފިލި ތެރެއިންނެވެ. ދަންޖެހިފައި ހުރީ އަސްކަންޏެއްގެ ލަކުޑި ބެރިއެއްގައެވެ.

އެ މަރާމެދު ޝައްކުތަކެއް އުފެދުނީ އޭނާ ދަންޖެހިފައި ހުރި ވާގަނޑު މާ އުހުގައި އައްސާފައި ހުރުމުންނާއި މާ ވަރުގަދައަށް އެ ވާގަނޑު ބާރުކޮށްފައި ހުރުމުންނެވެ. ޝާހިދާގެ އާއިލާއިން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކެއްވެސް ތަޙައްމަލް ކުރަމުންދިޔަ ޝާހިދާއަސް 12 ވަރަކަށް ފޫޓު އުހުގައި ވާގަނޑެއް އެއްސުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެ ވާގަނޑު އެއްސުމަށް އަރާނެ ހަރުގަނޑެއް ނުވަތަ ގޮނޑިއެއްވެސް އެ ތަނުގައި ނެތް ކަމަށް ޝާހިދާގެ އާއިލާއިން ބުންޏެވެ.

ޝާހިދާ މަރުވުމުގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން އޭނާ ގެއްލިގެން ހޯދާފައިވެސް ވެއެވެ. އެފަހަރު އޭނާ ފެނިފައިވަނީ އެރަށު ވަލުތެރެއިންނެވެ.

ޝާހިދާގެ މަރާމެދު ޝައްކުތަކެއް އުފެދިގެން، އޭނާގެ ޕޯސްޓުމޯޓަމް ހެދުމަށްފަހު ވަޅުލާފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ މަރާ ގުޅޭ ތަފްސީލުތަކެއް ފުލުހުން އާންމެއް ނުކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ކުފުރުވީމަ ހައްޔަރުކުރަނީ އަން

3 މަސް ކުރިން

ކުފުރުވީމަ ހައްޔަރުކުރަނީ އަންބިމީހާތަ؟

0
0
Hmm

3 މަސް ކުރިން

Postmortem report ga in ehcheh engeynamadhw

1
0