24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:42

މީހަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވުން

ނޮޅިވަރަމްގައި އަންހެނަކު ދަންޖެހުނު މައްސަލައެއްގައި އޭނާ ފިރިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

 • ދަންޖެހުނު އަންހެން މީހާގެ ޕޯސްމޯޓަމް ހެދި
 • ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 61 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް
 • ހައްޔަރުކުރީ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރާތާ މަސްދުވަސްފަހުން
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 11 އޭޕުރިލް 2018 | ބުދަ 13:58 | |

މަގުބޫލް

 1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
 2. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
 3. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
 4. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
 5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
 6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
 7. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
 8. އިންތިޚާބު އިބޫ ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި


ނޮޅިވަރަމް ވަލުތެރެ ބަޔަކު ހޯދަނީ -- ފޮޓޯ : މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ހދ. ނޮޅިވަރަމްގައި ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ޝާހިދާ އަލީގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ޝާހިދާގެ މަރަށް މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން، ޝާހިދާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި 61 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ނޮޅިވަރަމުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ޝާހިދާގެ ފިރިމީހާ އަބޫބަކުރެވެ.

އުމުރުން 42 އަހަރުގެ ޝާހިދާ އަލީގެ މަރާމެދު ޝައްކުތަކެއް އުފެދޭތީ، މިދިޔަ މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށް ގެންގޮސް، ޕޯސްޓޮމޯޓަމް ހަދާފައިވެއެވެ.

ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި އުޅުނު ޝާހިދާ ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނުނީ މިދިޔަ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފަތިހުއެވެ. އޭނާ ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ފަތިސް ނަމާދުން ފައިބައިގެން އައިތަނުން ކަމަށް އާއިލާއިން އޭރުވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޝާހިދާ ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނުނީ އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ގޭގެ ގިފިލި ތެރެއިންނެވެ. ދަންޖެހިފައި ހުރީ އަސްކަންޏެއްގެ ލަކުޑި ބެރިއެއްގައެވެ.

އެ މަރާމެދު ޝައްކުތަކެއް އުފެދުނީ އޭނާ ދަންޖެހިފައި ހުރި ވާގަނޑު މާ އުހުގައި އައްސާފައި ހުރުމުންނާއި މާ ވަރުގަދައަށް އެ ވާގަނޑު ބާރުކޮށްފައި ހުރުމުންނެވެ. ޝާހިދާގެ އާއިލާއިން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކެއްވެސް ތަޙައްމަލް ކުރަމުންދިޔަ ޝާހިދާއަސް 12 ވަރަކަށް ފޫޓު އުހުގައި ވާގަނޑެއް އެއްސުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެ ވާގަނޑު އެއްސުމަށް އަރާނެ ހަރުގަނޑެއް ނުވަތަ ގޮނޑިއެއްވެސް އެ ތަނުގައި ނެތް ކަމަށް ޝާހިދާގެ އާއިލާއިން ބުންޏެވެ.

ޝާހިދާ މަރުވުމުގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން އޭނާ ގެއްލިގެން ހޯދާފައިވެސް ވެއެވެ. އެފަހަރު އޭނާ ފެނިފައިވަނީ އެރަށު ވަލުތެރެއިންނެވެ.

ޝާހިދާގެ މަރާމެދު ޝައްކުތަކެއް އުފެދިގެން، އޭނާގެ ޕޯސްޓުމޯޓަމް ހެދުމަށްފަހު ވަޅުލާފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ މަރާ ގުޅޭ ތަފްސީލުތަކެއް ފުލުހުން އާންމެއް ނުކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ކުފުރުވީމަ ހައްޔަރުކުރަނީ އަން

6 މަސް ކުރިން

ކުފުރުވީމަ ހައްޔަރުކުރަނީ އަންބިމީހާތަ؟

0
0
Hmm

6 މަސް ކުރިން

Postmortem report ga in ehcheh engeynamadhw

1
0