22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 03 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

މައުމޫން

މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރު 50 ޕަސެންޓް ދަށަށް!

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 04:02 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  6. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި


މަސްވެރިންތަކެއް، މަސްވެރިކަމުގައި. ރާއްޖެގެ މަސްވެރިކަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށްގޮސްފަ: ފައިލް ފޮޓޯ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރު 50 އިންސައްތަ ދަށަށްވެ، މަސްވެރިކަމުން ލިބުނު އާމްދަނީވެސް ދަށަށްގޮސްފައިވާ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭއިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

 

އެމްއެމްއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ އިޤްތިސާދީ ރިވިއުގައި ބުނެފައިވަނީ، މަސް ކުންފުނިތަކަށް މަސްކުރުވި އަދަދު 9 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަސް އެކްޕޯޓްކުރި މިންވަރު 50 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަމަށާއި، އެކްޕޯޓްކޮށްގެން ލިބުނު އާމްދަނީގެ މިންވަރު 37 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

އެމްއެމްއޭއިން ބުނާގޮތުގައި މަސް އެކްޕޯޓްކޮށްގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބކީ، ގަނޑުކުރި ކަޅުބިލަމަސް އަދި ފިނިކުރި ކަންނެލި އެކްސްޕޯޓްކޮށްގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވުން ކަމަށެވެ.

 

މަސްވެރިކަން ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، ސަރުކަރުގެ މަސް ކުންފުނި ބަނގުރޫޓުވެގެން، ކުންފުނި ވަނީ އެސްޓީއޯގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

 

ހިސާބުތަކުން މަސްވެރިކަން ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ދައްކާއިރު، ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވީ، މަސްވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރައިގެން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަސްވެރިކަން ކުރިއަރަމުން އަންނަތީވެ މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވެ، ބެޔަސް ނުބެޔަސް ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ ދޭން ނުޖެހޭކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް