22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

މައުމޫން

މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރު 50 ޕަސެންޓް ދަށަށް!

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 04:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް


މަސްވެރިންތަކެއް، މަސްވެރިކަމުގައި. ރާއްޖެގެ މަސްވެރިކަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށްގޮސްފަ: ފައިލް ފޮޓޯ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރު 50 އިންސައްތަ ދަށަށްވެ، މަސްވެރިކަމުން ލިބުނު އާމްދަނީވެސް ދަށަށްގޮސްފައިވާ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭއިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

 

އެމްއެމްއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ އިޤްތިސާދީ ރިވިއުގައި ބުނެފައިވަނީ، މަސް ކުންފުނިތަކަށް މަސްކުރުވި އަދަދު 9 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަސް އެކްޕޯޓްކުރި މިންވަރު 50 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަމަށާއި، އެކްޕޯޓްކޮށްގެން ލިބުނު އާމްދަނީގެ މިންވަރު 37 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

އެމްއެމްއޭއިން ބުނާގޮތުގައި މަސް އެކްޕޯޓްކޮށްގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބކީ، ގަނޑުކުރި ކަޅުބިލަމަސް އަދި ފިނިކުރި ކަންނެލި އެކްސްޕޯޓްކޮށްގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވުން ކަމަށެވެ.

 

މަސްވެރިކަން ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، ސަރުކަރުގެ މަސް ކުންފުނި ބަނގުރޫޓުވެގެން، ކުންފުނި ވަނީ އެސްޓީއޯގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

 

ހިސާބުތަކުން މަސްވެރިކަން ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ދައްކާއިރު، ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވީ، މަސްވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރައިގެން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަސްވެރިކަން ކުރިއަރަމުން އަންނަތީވެ މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވެ، ބެޔަސް ނުބެޔަސް ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ ދޭން ނުޖެހޭކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް