13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 04 މުލަ
06 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:45

މައުމޫން

މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރު 50 ޕަސެންޓް ދަށަށް!

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 04:02 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  4. އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި
  5. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
  6. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  7. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން
  8. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި


މަސްވެރިންތަކެއް، މަސްވެރިކަމުގައި. ރާއްޖެގެ މަސްވެރިކަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށްގޮސްފަ: ފައިލް ފޮޓޯ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރު 50 އިންސައްތަ ދަށަށްވެ، މަސްވެރިކަމުން ލިބުނު އާމްދަނީވެސް ދަށަށްގޮސްފައިވާ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭއިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

 

އެމްއެމްއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ އިޤްތިސާދީ ރިވިއުގައި ބުނެފައިވަނީ، މަސް ކުންފުނިތަކަށް މަސްކުރުވި އަދަދު 9 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަސް އެކްޕޯޓްކުރި މިންވަރު 50 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަމަށާއި، އެކްޕޯޓްކޮށްގެން ލިބުނު އާމްދަނީގެ މިންވަރު 37 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

އެމްއެމްއޭއިން ބުނާގޮތުގައި މަސް އެކްޕޯޓްކޮށްގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބކީ، ގަނޑުކުރި ކަޅުބިލަމަސް އަދި ފިނިކުރި ކަންނެލި އެކްސްޕޯޓްކޮށްގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވުން ކަމަށެވެ.

 

މަސްވެރިކަން ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، ސަރުކަރުގެ މަސް ކުންފުނި ބަނގުރޫޓުވެގެން، ކުންފުނި ވަނީ އެސްޓީއޯގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ.

 

ހިސާބުތަކުން މަސްވެރިކަން ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ދައްކާއިރު، ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވީ، މަސްވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރައިގެން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަސްވެރިކަން ކުރިއަރަމުން އަންނަތީވެ މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވެ، ބެޔަސް ނުބެޔަސް ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ ދޭން ނުޖެހޭކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް