17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 05 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ކ. ކާށިދޫ

ކާށިދޫގެ ބިމުން ބައެއް ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރަނީ

  • ކާށިދޫ ބިމުން ދޫކުރަނީ 200،000 އަކަފޫޓު
  • އަންދާޒާ ކުރެވޭ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓަކީ 15 މިލިއަން ރުފިޔާ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 10 އޭޕުރިލް 2018 | އަންގާރަ 14:33 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ކ ކާށިދޫ: ބިންބޮޑު ރަށެއް -- ގޫގްލް މެޕްސް

މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫގެ ބިމުގެ ބައެއް ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައި ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ކަން ކަމަށް ދޫކުރާ ތަންތަނުގެ ލިސްޓަށް ކާށިދޫ ބިން އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އަންގާރަ ދުވަހު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ކަން ކަމަށް ދޫކުރާނެ ރަށްރަށާއި ފަޅުތަކުގެ އަދަދާއި، އެ ތަންތަނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިސްޓަށް "ކާށިދޫ ބިން (ދެކުނު)" އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކާށިދޫ ބިމުން 200،000 އަކަފޫޓު ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު އަންދާޒާ ކުރެވޭ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓަކީ 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށްތައް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް