25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ޔެލޯ ސަބްމެރީން

ޔެލޯ ސަބްމެރީން ދިވެހިންގެ ރަހަތަކާއި ގުޅޭ އަމިއްލަ އުފެއްދުމެއް!

  • ޑެލިވަރީ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށާފައިވަނީ އޭޕްރިން ހަވަނަ ދުވަހު
  • އެއްޗެހި ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރަނީ ތަނުން އަމިއްލައަށް އުފައްދާފައިވާ މަޔޮނައިޒް އާއި ގިތެޔޮ މިރުސް ސޯސް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 10 އޭޕުރިލް 2018 | އަންގާރަ 12:27 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ޔެލޯ ސަބްމެރީން -- ފޮޓޯ : ސިމާހާ ނަސީމް

ޔެލޯ ސަބްމެރީން ހުޅުވާފައިވަނީ މީގެ ދެ މަސް ކުރިން ދިވެހިންގެ ރަހަތަކާއި ގުޅޭ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައެވެ.

އެތަނުގެ ޑެލިވަރީ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށާފައިވަނީ އޭޕްރިން ހަވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޔެލޯ ސަބްމެރީންގެ ޖެނެރަލް މޭނެޖަރ ހުސެއިން ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ އެތަނުން ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރަނީ ތަނުން އަމިއްލައަށް އުފައްދާފައިވާ މަޔޮނައިޒް އާއި ގިތެޔޮ މިރުސް ސޯސް ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނުގެ އަމާޒަކީ ދިވެހިންގެ ރަހަތަކާއި ގުޅޭގޮތަށް ކޮލެޓީ ރަނގަޅު މީރު އެއްޗެހި ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމުގައެވެ.

ޔެލޯ ސަބްމެރީންގެ އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑު އެއްޗަކީ ވަޅޯމަސް ސްބްމެރީންއާ ބީފް ސަބްމެރީން އަދި ޗިކަން ސަބްމެރީނެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަފާތު ބުއިންތައް ތަނުން ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ޔެލޯ ސަބްމެރީން އިން އިތުރަށް ބުނީ އެތަނުން ވިއްކާ އެއްޗެހީގެ އަގު އެހެންތަންތަނާއި އަޅާ ބަލާއިރު ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް 7338844 ނަންބަރަށް ގުޅުމަށް އެފަރާތުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވާކަމުގައިވާނަމަ ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޔާޒް ބުންޏެވެ.

އެތަނުން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭއިރު އިންހައުސް ޑައިނިންގެ ހިދުމަތްވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

 

   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް