19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

ޔެލޯ ސަބްމެރީން

ޔެލޯ ސަބްމެރީން ދިވެހިންގެ ރަހަތަކާއި ގުޅޭ އަމިއްލަ އުފެއްދުމެއް!

  • ޑެލިވަރީ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށާފައިވަނީ އޭޕްރިން ހަވަނަ ދުވަހު
  • އެއްޗެހި ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރަނީ ތަނުން އަމިއްލައަށް އުފައްދާފައިވާ މަޔޮނައިޒް އާއި ގިތެޔޮ މިރުސް ސޯސް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 10 އޭޕުރިލް 2018 | އަންގާރަ 12:27 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ


ޔެލޯ ސަބްމެރީން -- ފޮޓޯ : ސިމާހާ ނަސީމް

ޔެލޯ ސަބްމެރީން ހުޅުވާފައިވަނީ މީގެ ދެ މަސް ކުރިން ދިވެހިންގެ ރަހަތަކާއި ގުޅޭ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައެވެ.

އެތަނުގެ ޑެލިވަރީ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށާފައިވަނީ އޭޕްރިން ހަވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޔެލޯ ސަބްމެރީންގެ ޖެނެރަލް މޭނެޖަރ ހުސެއިން ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ އެތަނުން ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރަނީ ތަނުން އަމިއްލައަށް އުފައްދާފައިވާ މަޔޮނައިޒް އާއި ގިތެޔޮ މިރުސް ސޯސް ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނުގެ އަމާޒަކީ ދިވެހިންގެ ރަހަތަކާއި ގުޅޭގޮތަށް ކޮލެޓީ ރަނގަޅު މީރު އެއްޗެހި ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމުގައެވެ.

ޔެލޯ ސަބްމެރީންގެ އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑު އެއްޗަކީ ވަޅޯމަސް ސްބްމެރީންއާ ބީފް ސަބްމެރީން އަދި ޗިކަން ސަބްމެރީނެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަފާތު ބުއިންތައް ތަނުން ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ޔެލޯ ސަބްމެރީން އިން އިތުރަށް ބުނީ އެތަނުން ވިއްކާ އެއްޗެހީގެ އަގު އެހެންތަންތަނާއި އަޅާ ބަލާއިރު ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް 7338844 ނަންބަރަށް ގުޅުމަށް އެފަރާތުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވާކަމުގައިވާނަމަ ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޔާޒް ބުންޏެވެ.

އެތަނުން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭއިރު އިންހައުސް ޑައިނިންގެ ހިދުމަތްވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

 

   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް