13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 01 ނޮރަ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ޔެލޯ ސަބްމެރީން

ޔެލޯ ސަބްމެރީން ދިވެހިންގެ ރަހަތަކާއި ގުޅޭ އަމިއްލަ އުފެއްދުމެއް!

  • ޑެލިވަރީ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށާފައިވަނީ އޭޕްރިން ހަވަނަ ދުވަހު
  • އެއްޗެހި ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރަނީ ތަނުން އަމިއްލައަށް އުފައްދާފައިވާ މަޔޮނައިޒް އާއި ގިތެޔޮ މިރުސް ސޯސް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 10 އޭޕުރިލް 2018 | އަންގާރަ 12:27 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  8. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި


ޔެލޯ ސަބްމެރީން -- ފޮޓޯ : ސިމާހާ ނަސީމް

ޔެލޯ ސަބްމެރީން ހުޅުވާފައިވަނީ މީގެ ދެ މަސް ކުރިން ދިވެހިންގެ ރަހަތަކާއި ގުޅޭ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައެވެ.

އެތަނުގެ ޑެލިވަރީ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށާފައިވަނީ އޭޕްރިން ހަވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޔެލޯ ސަބްމެރީންގެ ޖެނެރަލް މޭނެޖަރ ހުސެއިން ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ އެތަނުން ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރަނީ ތަނުން އަމިއްލައަށް އުފައްދާފައިވާ މަޔޮނައިޒް އާއި ގިތެޔޮ މިރުސް ސޯސް ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނުގެ އަމާޒަކީ ދިވެހިންގެ ރަހަތަކާއި ގުޅޭގޮތަށް ކޮލެޓީ ރަނގަޅު މީރު އެއްޗެހި ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމުގައެވެ.

ޔެލޯ ސަބްމެރީންގެ އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑު އެއްޗަކީ ވަޅޯމަސް ސްބްމެރީންއާ ބީފް ސަބްމެރީން އަދި ޗިކަން ސަބްމެރީނެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަފާތު ބުއިންތައް ތަނުން ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ޔެލޯ ސަބްމެރީން އިން އިތުރަށް ބުނީ އެތަނުން ވިއްކާ އެއްޗެހީގެ އަގު އެހެންތަންތަނާއި އަޅާ ބަލާއިރު ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް 7338844 ނަންބަރަށް ގުޅުމަށް އެފަރާތުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވާކަމުގައިވާނަމަ ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޔާޒް ބުންޏެވެ.

އެތަނުން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭއިރު އިންހައުސް ޑައިނިންގެ ހިދުމަތްވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

 

   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް