23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

މައުމޫން

އެއީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވައުދެއް، އީސީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރަން ރައްޔިތުން ދެކޮޅު: އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް

މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 02:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


އައްޑޫ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވީ އީކުއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނޫން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާންގެ ރިޔާސީ ވައުދަކީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުން ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭއަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގް ވިދާޅުވެއެވެ.

 

ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެލިޔާ އިންވެސްޓްމެންޓުން ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ފެށާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނުމާ ގުޅިގެން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭއަރު ސޯދިގް ( ސޯބެ) ވިދާޅުވީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ގާއިމްކުރި އެއިމާރަތް ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެ ސިޓީގެ 90 ޕަސެންޓް ރައްޔިތުން ދެކޮޅު ކަމަށެވެ. އެ ސިޓީގައި މުޅިން އާ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅާނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ރިޔާސީ އިންތިހާބްގައި ވައުދުވަޑައިގެންފައިވާއިރު މިއަދު ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ހޮސްޕިޓަލަަކަށް ބަދަލުކުރުމުން ވައުދު ފުއްދެވާދެއްވީ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރޭ ކަމަށް ސޯދިގް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އީސީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރަނީ ކީއްވެގެންތޯ މިއަދު ސުވާލުއުފެދޭ ކަމަށާއި އެތަން ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ވުރެ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި މިހާރު ޙިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީ ކުރުން ވެސް މާ ރަނގަޅު ކަމަށް ސޯދިގް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނަށާއި މި ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވި އައްޑޫއަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ގަބޫލްކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު ވެސް އައްޑޫގައި ހޮސްޕަލެއް އެޅުމަށް ލޯން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި ކަމަށެވެ. ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް 2011 ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން 12 މިލިއަން ޑަލަރުގެ ލޯނެންގައި ސޮއިކޮށް 8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެން ހަމަޖެހިފައި ވަނިކޮށް ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ސަރުކާރުން އޭރު ހަމަޖެހިފައިވާ 8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނުގައި ސޮއި ކުރިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

20 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ލޯން ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނިކޮށް އީސީސީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ނިންމީ އާ ހޮސްޕިޓަލް ނޭޅުމުގެ ބަހަނާއެއް ދެއްކުމަށް ކަމަށް ސޯދިގް ކަމަށެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމުގެ މާބޮޑު ވިސްނުމެން ސަރުކާރުން ނުގެންގުޅޭ ކަމަށާއި އެންެމެ ފުރަތަމަ ބަހާނެންގެ ގޮތުން ދެއްކީ އެ ކައުންސިލުން  ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށް ބިން ހަމަނުޖައްސައި ނުދިން ކަމަށް ބުނެ ކަމަށް ސޯދިގް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމަށްޓައި އިސްކޮށް ހަރަކާތެރި ވަނީ ސަރުކާރުންތޯ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރު ކުންފުންޏަކުންތޯ ނޭނގޭ ކަމަށާއި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވައިގެން ކޮރެއާގެ ކުންފުންޔަކުން ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ބެލުމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ސޯބެ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު އިމާރާތް ކުރި އިރު ހައުސިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް ކޮންފަރެންޝް ރޫމްތަކާ އެކު އެފަދަ ބޮޑު އިމާރާތެއް އައްޑޫގައި ގާއިމް ކުރީ ސާކް ސަމިޓަށް ފަހު އެ ސަރަހައްދު ޓޫރިޒަމް ހޮޓަލެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

 

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރު 2012 ވަނަ އަހަރު ބަދަލުވުމަށް ފަހު ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ބަލަަހައްޓަވަމުން ގެންދަވަނީ ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ބުނެފައި ވަނީ އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮންވެޝަން ސެންޓަރ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2018 ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާ އޭޕްރީލް މަހުގައި ނިމޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް