20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 01 އަތަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ބީބީއެމް

ބީބީއެމް އިން ޝެފުންނަށް މާސްޓަރ ކްލާސްތަކެއް ބާއްވަނީ

 • މާސްޓަރ ކްލާސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު
 • ނަންނޯޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި
 • މިއީ ބީބީއެމްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ހަވަނަ މާސްޓަރ ކްލާސް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 7 އޭޕުރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 21:57 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
 2. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
 3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
 5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
 6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
 7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
 8. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!


ޝެފް ފަތީން، މާސްޓަރ އޮފް ސީޒަނިން މުބާރާތު ޓްރޮފީއާ އެކު ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި -- ފޮޓޯ : އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ބެސްޓް ބައި މޯލްޑިވްސް (ބީބީއެމް) އިން މަޝްހޫރު ދެ މާސްޓާ ޝެފުންނާއެކު ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކައްކާއިންނަށް މާސްޓަ ކްލާސްތަކެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެގްޒިބިޝަން އެންޑް ކޮންފަރެންސް ސަރވިސަސް (މެކްސް) އާ ގުޅިގެން މާސްޓަރ ކްލާސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ކްލާސްތަކުގައި ކިޔައިވައިދޭނީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާ އިން ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ދެ މާހިރުން ކަމަށްވާ ސަން އިންޓަނޭޝަނަލްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް ގެތު ޝެއިނާ އާއި އެރެކް އެންޑް ސްޕައިސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް ރޮނާލް ޕެރެސެންޓޯއެވެ.

ބީބީއެމް އިން ބުނީ މި ކްލާސްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ނަންނޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ކްލާހާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް 7778837 ނަންބަރަށް ގުޅުމަށް ބީބީއެމް އިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ބީބީއެމް އިން ވަނީ ދިވެހި ޝެފުންތަކެއް ބޭރަށް ފޮނުވައިގެން ވެސް ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފައެވެ.

މިއީ ބީބީއެމް އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިގޮތަށް ބާއްވާ ހަވަނަ މާސްޓަރ ކްލާހެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް