20 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 02 ހުވަން
14 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

މެރާކީ

މެރާކީއިން އަމިއްލަ ކޮފީ ބްރޭންޑެއް ތައާރަފުކޮށްފި

  • ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ ރަހަތަކާއި ގުޅޭގޮތަށް ކޮލެޓީ ރަނގަޅު މީރު ކޮފީ ފޯރުކޮށްދިނުން
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 7 އޭޕުރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 20:27 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  3. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  4. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  5. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  6. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  7. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  8. މިހާރުގެ އަށް މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި


މެރާކީ ކެފޭ -- ފޮޓޯ : ސިމާހާ ނަސީމް

މެރާކީ އިން އެ ކުންފުނީގެ ކޮފީ އަމިއްލަ ބްރޭންޑެއް ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ މާރކެޓަށް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

މެރާކީގެ ފައުންޑަރ މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުންޏަށް ތިން އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން މެރާކީ ކޮފީ ބްރޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި ރިސޯޓުތަކަށް ތައާރަފުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ކޮފީ އާއި ގުޅުން ހުރި ގިނަ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް މި އަހަރު މާރކެޓަށް ނެރޭނެކަމަށެވެ.

މަބްރޫކް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ ރަހަތަކާއި ގުޅޭގޮތަށް ކޮލެޓީ ރަނގަޅު މީރު ކޮފީ ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

މެރާކީ އިން މިހާރުވެސް ދަނީ މާލޭގެ އެކި ކެފޭތަކަށް ކޮފީ ބީންސް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

މެރާކީ ކެފޭ ކޮފީ ބުއިމަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާއިރު އެތަނުން އެހެން ބުއިންތައްވެސް ލިބެން ހުރެއެވެ.

މެރާކީ އިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ގެންނަ ކޮފީގެ ހުންނަ ތަފާތު ކަސްޓަމަރުންނަށް އަންގައިދީ އެ ކޮފީތަކުގެ އަޖުމަ ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަހިކޮށްދިނުމަށެވެ.

މެރާކީ އަށް ތިން އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ސައިޕްރައިޒް އިވެންޓްތަކެއް ރޭވިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި އަހަރު ލޯންޗުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް