19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

މައުމޫން

ޕީޕީއެމް ބައިވެރިނުވިނަމަވެސް އޭޕްރިލް ގައި އިންތިހާބު ބާއްވަންޖެހޭނެ: ނިޔާޒް

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 01:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބް އަލީ ނިޔާޒް ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ: ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދެ މަސް ދުވަހުގެ ފަހުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބާއްވާއިރު، އެ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމުން ބައިވެރިވޭތޯ ބަލަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އިތުރަށް އިންތިހާބުގެ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްގެންވެސް ނުވޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބް އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ބޭއްވި ކ. އަތޮޅުގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބް އަދި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ހިޔަނި ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރު އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ވަރަށް ސާފުކަމަށާއި، އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރުކަމެއް ސާފުކުރުމަށް ކޯޓަށްދާން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން އޭޕްރިލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އިތުރަށް އިންތިހާބުގެ ތާރީހު ބަދަލުކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމް ބައިވެރިވޭތޯވެސް ބަލަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

"ކޯޓު އަމުރުގައި އޮތީ ދެ މަސް ދުވަސް ދިނުމަށްފަހު އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް. ދެ މަސް ދުވަސް ދިނުމަށްފަހު އިންތިހާބު ބާއްވާއިރު، ޕީޕީއެމް ބައިވެރިވޭތޯ ބަލާކަށް ނުޖެހޭ. ޕީޕީއެމްއިން އަމިއްލައަށް ކޯޓުގައި ބުނީ ތިމަންނަ މެންނަށް ދެ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވެވޭނެ ކަމަށް. އެހެންކަމުން އިތުރަށް އެ ހުކުމުގައި ސާފުކުރާނެ އެއްޗެއް ނެތް" ނިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ވަކި ތާރީހެއްގައި އިންތިހާބުތައް ބޭއްވުމަށް ޤާނޫނުތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ ޤައުމީ މަސްލަހަތަށްޓަކައި ކަމަށެވެ. އަދި އެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭގޮތަށް އެއްވެސް ކޯޓަކުންވެސް އަދި އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުންވެސް އަމަލު ނުކުރުމަށް ނިޔާޒް ގޮވާލެއްވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވަކި ބަޔަކަށް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރު ނުވެވޭކަމަށް ބުނެ އިންތިހާބެއް ފަސްކޮށް، އިންތިހާބަކާއި ކުޅުމަކީ ދިވެހި އެންމެ ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތައް ނިގުޅައިގަތުން ކަމަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް