22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އެސްޓާސްގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން

އެސްޓާސްގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން މިފަހަރު ވަރަށް ސަޅި!

  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ރޯދަ މަހުގެ ނިޔަލަށް
  • ވަރަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ވިއްކާ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓެއްވެސް ލިބިގެންދާ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 4 އޭޕުރިލް 2018 | ބުދަ 17:47 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


އެސްޓާސްގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން -- ފޮޓޯ : ސިމާހާ ނަސީމް

ރޯދަ މަސް ފެށެން ގާތްވުމާއެކު ގިނަ ތަންތަނުން އަންނަނީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންތައް ބާއްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެސްޓާސް އިންވެސް ވަނީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށާފައެވެ.

އެސްޓާސްގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށާފައިވަނީ އެހެންތަންނާ ތަފާތުކޮށް ވަރަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް އެ ތަނުން ވިއްކާ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓެއްވެސް ލިބިގެންދާ ގޮތަށެވެ.

އެސްޓާސްގެ މާރކެޓިންގް މެނޭޖަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ސޭލްގެ މަޤްސަދަކީ ހެޔޮ އަގެއްގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށާއި ކުރީ އަހަރުތަކާއި ހިލާފަށް މިއަހަރު ސަޕްލަޔަރުންނާއެކު މަޝްވަރާކޮށް ޕްރޮޑަކްޓުތައް އެންމެ ކުޑަ އަގުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ސޭލްގެ ދަށުން އަގު ހެޔޮކޮށް ލިބިގެންދާ ބައެއް ތަކެއްޗަކީ ޓީވީ، އޭސީ، އައިސްއަލަމާރި، ޑައިނިންގް ސެޓް، ސޯފާއެވެ. އެސްޓާސް އިން އިތުރަށް ބުނީ ސޭލްގެ ދަށުން ޑައިނިންގް ސެޓް 1777-2999 ދެމެދުގެ އަގެއްގައި ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި ސޯފާ ސެޓްވެސް 999 ރުފިޔާ އިން މަތީގެ އަގުތަކެއްގައި ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެސްޓާސް އިން ބުންޏެވެ. އަދި ދޮންނަ މެޝިން 1777 ރުފިޔާއަށް ވުރެން މަތީގެ އަގެއްގައި ލިބިގެންދާއިރު އެންޑްރޮއިޑް ޓީވީ، އަލްޓްރާ ހައިޑެފިނީޝަން 62 އިންޗީގެ ޓިވީއެއް 16،999 ރުފިޔާއަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި ސޭލް މާރޗް 27 ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު ރޯދަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އެސްޓާސް އިން ބުންޏެވެ.

އެސްޓާސް އިން އިތުރަށް ބުނީ އެކުންފުނިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ހެޔޮ އަގެއްގައި ކޮލެޓީ ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

 

 

     

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް