19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:16
އިޝާ 19:32

މިސްޓަރ ރޮށި

މިސްޓަރ ރޮށި: ގަޑިއަކު ތިންހާސް ރޮށި ފިހެވޭ!

  • ތިން ވައްތަރުގެ ރޮށި ތައްޔާރުކުރޭ
  • އެއް ޕެކެޓަށްވުރެން ގިނައިން ގަންނަ ކަމުގައިވާނަމަ ހިލޭ ޑެލިވަރ ކޮށްދޭނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 4 އޭޕުރިލް 2018 | ބުދަ 13:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  5. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  8. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ


ރޮށި ތައްޔާރުކުރަނީ -- ފޮޓޯ : ސިމާހާ ނަސީމް

ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ތިން ވައްތަރެއްގެ ރޮށި އުފައްދާ، މިސްޓަރ ރޮށި މެދުވެރިކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ވިއްކަން ފަށާފައިވާ ތިން ވައްތަރުގެ ރޮށީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އާދައިގެ ރޮއްޓާއި އޮލިވް އޮއިލް ރޮށީގެ އިތުރުން އާޓާ ރޮއްޓެވެ. އާދައިގެ ރޮށި ވެޖިޓަބަލް އޮއިލްގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާއިރު އޮލިވް އޮއިލް ރޮއްޓާއި އާޓާ ރޮށި ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އޮލިވް އޮއިލްގައެވެ.    

މިސްޓަރ ރޮށީގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ނަޖްމީ ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ޕެކެޓެއްގައި ދިހަ ރޮށި ހިމެނޭ ކަމަށާއި އެ ރޮށިތައް ޕެކް ކުރަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ކަމަށެވެ.

މިސްޓަރ ރޮށި ކުންފުނިން މެޝިން ބޭނުންކޮށްގެން ރޮށި ތައްޔާރު ކުރާއިރު މި މެޝިން މެދުވެރިކޮށް ގަޑިއަކު ތިންހާސް ރޮށި ފިހެވެއެވެ. މިސްޓަރ ރޮށި އައުޓްލެޓް މެދުވެރިކޮށް އާދައިގެ ރޮށި ޕެކެޓެއް 15 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާއިރު އޮލިވް އޮއިލް ރޮށި ޕެކެޓެއް ވިއްކަނީ 20 ރުފިޔާއަށެވެ. އަދި އާޓާ ރޮށި ޕެކެޓެއް ވިއްކަނީ 22 ރުފިޔާއަށެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ، އެއް ޕެކެޓަށް ވުރެ ގިނައިން ގަންނަ ކަމުގައިވާނަމަ ހިލޭ ޑެލިވަރ ކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ކުންފުނިން ރޮށި ޑެލިވަރ ކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހެނދުނު 8 އާއި ރޭގަނޑު 12 އާއި ދެމެދުއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާލޭގެ ގިނަ ފިހާރަތަކުން މިސްޓަރ ރޮށި ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އެ ފަރާތުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. މި އުފެއްދުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ އުފައްދާތާ ތިން ދުވަސް ފަހުންނެވެ. 

ޑަޒަނުން ރޮށި ގަންނަކަމުގައިވާނަމަ ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓުތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް މިސްޓަރ ރޮށި ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް