16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ކެރެޓްގެ އަގަށް ބަދަލުއައުން

ކެރެޓް ކިލޯއެއް އަގު 130 ރުފިޔާ އަށް !

  • ކެރެޓްގެ އަގު އުފުލެން ދިމާވީ ބާޒާރުން ކެރެޓް މަދުވުމުން
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 2 އޭޕުރިލް 2018 | ހޯމަ 18:31 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  6. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  7. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގު ރިޕޯޓް އާންމުކޮށްފި


ކެރެޓް -- ރާއްޖެއެމްވީ

ބާޒާރުގައި ވިއްކާ ކެރެޓް ކިލޯއެއްގެ އަގު 130 ރުފިޔާއަށް އުފުލިއްޖެއެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކެރެޓްގެ އަގު އުފުލެން ދިމާވީ ބާޒާރުން ކެރެޓް މަދުވުމުންނެވެ.

ބާޒާރުގައި އާންމުކޮށް ކެރެޓް ވިއްކަނީ ކިލޯއެއް 15-30 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކެރެޓް ލިބުން މަދުވުމުން 50 ރުފިޔާއަށް ވެސް ކެރެޓް ކިލޯއެއް ވަނީ ވިއްކާފައެވެ.

ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ކެރެޓްގެ އަގު ބޮޑަށް އުފުލިގެން އުޅެނީ ބޭރު ޤައުމުތަކުން ގެންނަ ކޮންޓެއިނަރުތައް އައުން ލަސްވެގެންނެވެ.

ކެރެޓްގެ އަގު ބާޒާރުގައި ބޮޑުވެފައިވާއިރު މުދާ އުފުލާ ގަޑިތަކަށް ސަރުކާރުން ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލިދާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް