19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ކެރެޓްގެ އަގަށް ބަދަލުއައުން

ކެރެޓް ކިލޯއެއް އަގު 130 ރުފިޔާ އަށް !

  • ކެރެޓްގެ އަގު އުފުލެން ދިމާވީ ބާޒާރުން ކެރެޓް މަދުވުމުން
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 2 އޭޕުރިލް 2018 | ހޯމަ 18:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ކެރެޓް -- ރާއްޖެއެމްވީ

ބާޒާރުގައި ވިއްކާ ކެރެޓް ކިލޯއެއްގެ އަގު 130 ރުފިޔާއަށް އުފުލިއްޖެއެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކެރެޓްގެ އަގު އުފުލެން ދިމާވީ ބާޒާރުން ކެރެޓް މަދުވުމުންނެވެ.

ބާޒާރުގައި އާންމުކޮށް ކެރެޓް ވިއްކަނީ ކިލޯއެއް 15-30 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކެރެޓް ލިބުން މަދުވުމުން 50 ރުފިޔާއަށް ވެސް ކެރެޓް ކިލޯއެއް ވަނީ ވިއްކާފައެވެ.

ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ކެރެޓްގެ އަގު ބޮޑަށް އުފުލިގެން އުޅެނީ ބޭރު ޤައުމުތަކުން ގެންނަ ކޮންޓެއިނަރުތައް އައުން ލަސްވެގެންނެވެ.

ކެރެޓްގެ އަގު ބާޒާރުގައި ބޮޑުވެފައިވާއިރު މުދާ އުފުލާ ގަޑިތަކަށް ސަރުކާރުން ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލިދާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް