23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ކެރެޓްގެ އަގަށް ބަދަލުއައުން

ކެރެޓް ކިލޯއެއް އަގު 130 ރުފިޔާ އަށް !

  • ކެރެޓްގެ އަގު އުފުލެން ދިމާވީ ބާޒާރުން ކެރެޓް މަދުވުމުން
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 2 އޭޕުރިލް 2018 | ހޯމަ 18:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ކެރެޓް -- ރާއްޖެއެމްވީ

ބާޒާރުގައި ވިއްކާ ކެރެޓް ކިލޯއެއްގެ އަގު 130 ރުފިޔާއަށް އުފުލިއްޖެއެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކެރެޓްގެ އަގު އުފުލެން ދިމާވީ ބާޒާރުން ކެރެޓް މަދުވުމުންނެވެ.

ބާޒާރުގައި އާންމުކޮށް ކެރެޓް ވިއްކަނީ ކިލޯއެއް 15-30 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކެރެޓް ލިބުން މަދުވުމުން 50 ރުފިޔާއަށް ވެސް ކެރެޓް ކިލޯއެއް ވަނީ ވިއްކާފައެވެ.

ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި ކެރެޓްގެ އަގު ބޮޑަށް އުފުލިގެން އުޅެނީ ބޭރު ޤައުމުތަކުން ގެންނަ ކޮންޓެއިނަރުތައް އައުން ލަސްވެގެންނެވެ.

ކެރެޓްގެ އަގު ބާޒާރުގައި ބޮޑުވެފައިވާއިރު މުދާ އުފުލާ ގަޑިތަކަށް ސަރުކާރުން ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލިދާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް