24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:42

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް 12 ޖަހާއިރު، ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތައް 1 ޖަހާއިރު ބަންދުކުރާގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފި

 • މި ބަދަލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ އެއްވަން ދުވަހުން ފެށިގެން
 • މި ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ މުދާ އުފުލާ ގަޑިތަކަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން
 • ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް ދިހައެއްގެ ފަހުންވެސް ފިހާރަތައް ހުޅުވޭނެ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 2 އޭޕުރިލް 2018 | ހޯމަ 01:55 | |

މަގުބޫލް

 1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
 2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
 3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
 4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
 5. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
 6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
 7. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
 8. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!


މާލޭގެ މަގުމަތި - ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތައް ބަންދުކުރާ ގަޑިތަކަށް ވަނީ ބަދަލުގެނެސްފަ -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތަކާއި ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓުތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ. 

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ގެނައި މި ބަދަލުގެ ދަށުން ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް 12 ޖަހަންދެން ހުޅުވާފައިބެހެއްޓޭނެއެވެ. އަދި ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތައް 1 ޖަހަންދެން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެއެވެ. މި ބަދަލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ އެއްވަން ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

މީގެކުރިން ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް 10 ޖަހާއިރު ބަންދުކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓުތައް 12 ޖަހާއިރު ބަންދުކުރަންޖެހެއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި މި ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ މުދާ އުފުލާ ގަޑިތަކަށް ގެނައި ބަދަލާއި ގުޅިގެނެވެ. ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، ޓީވީއެމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ޢާދަމް ތަޢުފީޤް ވިދާޅުވީ ރޭގަނޑު 10 ޖަހާއިރު ފިހާރަތައް މިހާރު ބަންދުކުރިނަމަވެސް ވިޔަފާރިވެރިން ބޭނުންނަމަ ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް ދިހައެއްގެ ފަހުންވެސް ފިހާރަތައް ހުޅުވޭނެ ކަމަށެވެ. 

މާލެތެރޭގައި ޕިކަޕް/ލޮރީތަކުގައި މުދާ އުފުލާ ގަޑިތަކަށް ގެނައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ވިޔަފާރިވެރިން އަންނަނީ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އަދި ގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވެގެންދާނެކަމުގެ އިންޒާރުވެސް ވިޔަފާރިވެރިން ވަނީ ދީފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް