18 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 09 މުލަ
11 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:18
މަޣްރިބް 18:01
އަސްރު 15:27
މެންދުރު 12:06
އިރުއަރާ 06:04
ފަތިސް 04:47

މައުމޫން

އީސްމާއިލް އީސަ، މުހައްމަދު އާރިފް އަދި ހަސަން އަދުހަމް ވިކްޓްރީއަށް ސޮއިކޮށްފި

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 6 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 18:05 | |

މަގުބޫލް

  1. މާލެ އައީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން، ލިބުނީ ފުން ހިތާމައެއް!
  2. ވަގުތީ ގޮތުން އިމާރާތް ކުރުން ހުއްޓުވައިފިނަމަ ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ: މަސީ
  3. މުވައްސަސާތަކުގައި ތިބި މީހުން ބަދަލު ނުކޮށް، މިއެދޭ ބަދަލު ގެނެވޭނެ؟
  4. ފެނަކަ އެމްޑީއަކަށް ސައީދު
  5. މަރުވި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރުވާލައިފި
  6. ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ވިހެއުމަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ތައާރަފް ކޮށްފި
  7. 20 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމަށް ލަންކާގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި ކުރުން ބާތިލް ކުރުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި
  8. އިމާރަތްކުރި ކުންފުނިން ހުއްދަ ވެސް ނަގާފަ އެއް ނެތް، ބޯޑް ވެސް ނަގާފައި ވަނީ އެހެންކަމަކަށް: ސިޓީ ކައުންސިލް


މުހައްމަދު އާރިފް (ކ) އިސްމާއިލް އީސަ (ވ) ހަސަން އަދުހަމް (މ) -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

އިސްމާއިލް އީސަ (މެސީ)، މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) އަދި ހަސަން އަދުހަމް (ސަޑޭ) ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ސޮއިކޮށްފިކަން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި ތިން ކުޅުންތެރިން ވިކްޓްރީ އަށް ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބާއްވާ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިކަން އިއުލާންކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އިސްމާއިލް އީސަ ވިކްޓްރީ އަށް ސޮއިކުރީ އެޓީމުގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އިސްމާއިލް އީސަ ބުނީ ވިކްޓްރީ އަށް ބަދަލުވާން ވަކި ގޮތެއް އަދި އޭނާ ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް މާޒިޔާ ދޫކޮށްލިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ކަމަށެވެ. އީސަ މާޒިޔާ ދޫކޮށްލިކަން އެޓީމުން ވެސް ވަނީ ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ވިކްޓްރީން ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީގެ ގޯލުކީޕަރު ވެސް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން އަންނަ ހަފްތާގައި ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިކަން ވެސް ހާމަކުރާނެއެވެ.

ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނުފެންނަ ވަރުގެ ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއް މިހިނގާ 2017 ވަނަ އަހަރު ވިކްޓްރީން ފެނިގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް އިންތިހާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި އިބްރާހިމް ނަޒީމް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ވިކްޓްރީން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ޓީމުގައި ހިމެނުނު ބައެއް ކުޅުންތެރިންގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފަ އެވެ.

ނަޒީމް ވިދާޅުވީ ޓީމުން ފެންނާނެ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންނަކީ ރާއްޖޭގައި ރަނގަޅަށް ޕާފޯމް ކޮށް އެކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު އެނގޭ ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ. އަދި ސަޕޯޓަރުން ހިތްހަމަޖެހޭވަރުގެ ސްކޮޑެއް އެކުލަވާލައި ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިން ތައާރަފްކޮށް، ޓީމާ ދުރުގައި މާޔުސްވެފައި ތިބި ސަޕޯޓަރުން އަލުން ޓީމާ ގުޅުވާލައި ދޭނެ ކަމަށެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް