21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

މައުމޫން

އީސްމާއިލް އީސަ، މުހައްމަދު އާރިފް އަދި ހަސަން އަދުހަމް ވިކްޓްރީއަށް ސޮއިކޮށްފި

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 6 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 18:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  2. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  3. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  4. ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކެއް ނުބައިކޮށް ލިޔެ ފޮތެއް ނެރިފައިވާ މައްސަލަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި
  5. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. 11 މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މުދަލަށާއި ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެގެން: ފެނަކަ
  7. ފްލެޓް ދޭކަށް ނުގުޅަން، ދައުވަތު ދިނީ ބައްދަލުވުމަކަށް: އެމްޑީޕީ
  8. މާލެ ތެރޭގައި ތެޔޮ ވިއްކުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރަނީ


މުހައްމަދު އާރިފް (ކ) އިސްމާއިލް އީސަ (ވ) ހަސަން އަދުހަމް (މ) -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

އިސްމާއިލް އީސަ (މެސީ)، މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) އަދި ހަސަން އަދުހަމް (ސަޑޭ) ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ސޮއިކޮށްފިކަން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި ތިން ކުޅުންތެރިން ވިކްޓްރީ އަށް ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބާއްވާ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިކަން އިއުލާންކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އިސްމާއިލް އީސަ ވިކްޓްރީ އަށް ސޮއިކުރީ އެޓީމުގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އިސްމާއިލް އީސަ ބުނީ ވިކްޓްރީ އަށް ބަދަލުވާން ވަކި ގޮތެއް އަދި އޭނާ ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް މާޒިޔާ ދޫކޮށްލިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ކަމަށެވެ. އީސަ މާޒިޔާ ދޫކޮށްލިކަން އެޓީމުން ވެސް ވަނީ ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ވިކްޓްރީން ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީގެ ގޯލުކީޕަރު ވެސް ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން އަންނަ ހަފްތާގައި ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިކަން ވެސް ހާމަކުރާނެއެވެ.

ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނުފެންނަ ވަރުގެ ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއް މިހިނގާ 2017 ވަނަ އަހަރު ވިކްޓްރީން ފެނިގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް އިންތިހާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި އިބްރާހިމް ނަޒީމް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ވިކްޓްރީން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ޓީމުގައި ހިމެނުނު ބައެއް ކުޅުންތެރިންގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފަ އެވެ.

ނަޒީމް ވިދާޅުވީ ޓީމުން ފެންނާނެ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންނަކީ ރާއްޖޭގައި ރަނގަޅަށް ޕާފޯމް ކޮށް އެކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު އެނގޭ ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ. އަދި ސަޕޯޓަރުން ހިތްހަމަޖެހޭވަރުގެ ސްކޮޑެއް އެކުލަވާލައި ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ކުޅުންތެރިން ތައާރަފްކޮށް، ޓީމާ ދުރުގައި މާޔުސްވެފައި ތިބި ސަޕޯޓަރުން އަލުން ޓީމާ ގުޅުވާލައި ދޭނެ ކަމަށެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް