10 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 01 މުލަ
03 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 17:57
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:43

ރަޝިއާ

އަލިފާން ރޯވި ރަޝިއާގެ ޝޮޕިން މޯލަކީ ހުއްދަ ނުހޯދާ އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަނެއް!

  • މިހާދިސާގައި 64 މީހުން މަރުވި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 30 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕްރައިމަރީއާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި މެމްބަރޝިޕް ފޯމުތަކުގެ އަދަދު 30،000 އަށް އަރާ: އެމްޑީޕީ
  2. ޕެލިކަން ބޯޓް އަޑިއަށްގޮސް، ހަ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެއްޖެ: ބޯޓްގެ ވެރިފަރާތް
  3. ޔާމީންގެ ތުހުމަތަށް ބީއެމްއެލްގެ ރައްދު: މުއާމަލާތް ހިންގީ ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ޔަގީން
  4. ބޭކާރު ހަރަދު ބޭރަށް ދޫކޮށްނުލާ، ޖަޒީރާ ޗުއްޓީއެއް ހަދަމާ!
  5. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  6. ސާފު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ބޭއްވުމަށް އެއްމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުން: ރައީސް މައުމޫނު
  7. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު
  8. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ


އެންމެ ފުރަތަމަ އަލިފާން ހިފާފައިވަނީ އިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީ ބުރީގައި -- އައިޓީވީ ނިއުސް

ރަޝިއާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ ސައިބީރިޔާގެ ބޯޓްދެލި ނަގާ ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވާ ކެމެރޯވޯ އަލިފާން ރޯވެ 64 މީހުން މަރުވި ހާދިސާ ހިނގި ޝޮޕިން މޯލަކީ ހުއްދަ ނުހޯދާ އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަނެއް ކަމަށް ތަހުގީގު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފިއެވެ. 

ހާދިސާ ތަހުގީގު ކުރާ "ރަޝިއަން އިންވެސްޓިގެޓިވް ކޮމިޓީ" އިން ހުކުރު ދުވަހު ބުނީ އަލިފާން ރޯވި ވިންޓަރ ޗެރީ ޝޮޕިން މޯލަކީ ހުއްދަ ނުހޯދާ އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަނެއް ކަމަށެވެ.  

ރަޝިއަން ނިއުސް އެޖެންސީން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ، ކެމެރޯވޯ ސަރަހައްދުގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތުގެ ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރުގެ މައްޗަށް، ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ މިހާދިސާގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި ހަތްވަނަ މިހާ އެވެ.

މި މޯލްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނޭއިރު އަލިފާން ނިއްވުމަށް 17 ގަޑިއިރު ހޭދަވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.  

ވިންޓަރ ޗެރީ ޝޮޕިން މޯލްގައި ހިނގި ހާދިސާގައި މަރުވި ގިނަ މީހުންނަކީ ސިނަމާގައި ތިބި މީހުންނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓް ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އަލިފާނުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުޑަދޮރުތަކުން މީހުން ފުންމާލަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް