19 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި | 05 ފުސް
06 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
އިޝާ 19:41
މަޣްރިބް 18:24
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

ރަޝިއާ

އަލިފާން ރޯވި ރަޝިއާގެ ޝޮޕިން މޯލަކީ ހުއްދަ ނުހޯދާ އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަނެއް!

  • މިހާދިސާގައި 64 މީހުން މަރުވި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 30 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 17:05 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމްޑީޕީ އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފި
  2. ފައިރޫޒް ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި އަލުން ގުޅިއްޖެ
  3. ޤައުމަށްޓަކައި ކުރައްވާ މަސައްކަތް ނުކުރެއްވޭ ގޮތަށް ބައްޕަ މިނިވަންވާކަށް ނޭދެން: އިމްރާންގެ ދަރިކަނބަލުން
  4. ސަލްމާން ކޫރޫއިންގެ ކުރިމަތީގައި ޖާންވީ ލަދުގަންނަވާލި ގޮތް ކިޔައިދީފި
  5. އެސްއޯ ފުލުހުންތަކެއް އިހަވަންދޫއަށް އަރައި، ހިންގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
  6. އިމްރާންއާ ޑީލް ހަދަން ސަރުކާރުން މީހަކު ފޮނުވައިފި: މަހްލޫފް
  7. އެސްއޯ ފުލުހުންގެ އަމަލުތަކުން އަނިޔާ ލިބުނު ވެއިޓަރު އިތުރު ފަރުވާއަށް ދިއްދޫއަށް ފޮނުވާލައިފި
  8. ބޮޑުވަޒީރަކަށް ރައީސް ޔާމީން ގެނެސް، ދިގު ދައުރަކަށް ބެހެއްޓިދާނެ: ނިހާން


އެންމެ ފުރަތަމަ އަލިފާން ހިފާފައިވަނީ އިމާރާތުގެ އެންމެ މަތީ ބުރީގައި -- އައިޓީވީ ނިއުސް

ރަޝިއާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ ސައިބީރިޔާގެ ބޯޓްދެލި ނަގާ ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވާ ކެމެރޯވޯ އަލިފާން ރޯވެ 64 މީހުން މަރުވި ހާދިސާ ހިނގި ޝޮޕިން މޯލަކީ ހުއްދަ ނުހޯދާ އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަނެއް ކަމަށް ތަހުގީގު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފިއެވެ. 

ހާދިސާ ތަހުގީގު ކުރާ "ރަޝިއަން އިންވެސްޓިގެޓިވް ކޮމިޓީ" އިން ހުކުރު ދުވަހު ބުނީ އަލިފާން ރޯވި ވިންޓަރ ޗެރީ ޝޮޕިން މޯލަކީ ހުއްދަ ނުހޯދާ އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ތަނެއް ކަމަށެވެ.  

ރަޝިއަން ނިއުސް އެޖެންސީން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ، ކެމެރޯވޯ ސަރަހައްދުގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރާ ފަރާތުގެ ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރުގެ މައްޗަށް، ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ މިހާދިސާގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި ހަތްވަނަ މިހާ އެވެ.

މި މޯލްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނޭއިރު އަލިފާން ނިއްވުމަށް 17 ގަޑިއިރު ހޭދަވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.  

ވިންޓަރ ޗެރީ ޝޮޕިން މޯލްގައި ހިނގި ހާދިސާގައި މަރުވި ގިނަ މީހުންނަކީ ސިނަމާގައި ތިބި މީހުންނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓް ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އަލިފާނުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުޑަދޮރުތަކުން މީހުން ފުންމާލަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް