19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

ތެލުގެ އަގު

އެސްޓީއޯ އިން ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

އަލީ ޔޫސުފް | AliYooosuf

| 6 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 17:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  5. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  6. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
  8. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި


އެފްއެސްއެމްގެ ޕެޓްރޯލް ޝެޑް: ތެލުގެ އަގު ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައި - ފައިލް ފޮޓޯ -- ސަން

ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނައިން ތެޔޮ އެތެރެކުރާ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފިއެވެ.

 

އެސްޓީއޯ އިން މި ފަހަރު ބޮޑުކޮށްފައި ވަނީ ޕެޓްރޯލްގެ އަގު އެކަންޏެވެ. އެ ގޮތުން ލީޓަރަކުން 30ލާރި ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައެވެ. މި ބަދަލާ އެކު އެސްޓީއޯގެ ތެޔޮ ވިއްކާ، ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) ގެ ޝެޑްތަކުން ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ދެން ވިއްކާނީ 9.35ރ. އަށެވެ. މީގެ ކުރިން ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ވިއްކަމުން ދިޔައީ 9.05ލ. އަށެވެ.

 

އެސްޓީއޯ އިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން އަގު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސަޕްލައި އެއްވަރެއްގައި ކޮންޓްރޯލްކުރަން އޯގަނައިޒޭޝަން ފޯ ޕެޓްރޯލިއަމް އެކްޕޯޓިން ކަންޓްރީސް (އޯޕެކް) އިން އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން ތެލުގެ އަގު މިހާރު ވަނީ އުފުލެން ފަށައިފައެވެ.

 

ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކުރަން އެސްޓީއޯ އިން ނިންމި އިރު އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަރަންޓް ބިލު ބޮޑުކުރުމުގެ އުސޫލެއް ސްޓެލްކޯ އިން ގެންގުޅެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް