17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 05 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ތެލުގެ އަގު

އެސްޓީއޯ އިން ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

އަލީ ޔޫސުފް | AliYooosuf

| 6 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 17:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. މާދަމާ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ


އެފްއެސްއެމްގެ ޕެޓްރޯލް ޝެޑް: ތެލުގެ އަގު ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައި - ފައިލް ފޮޓޯ -- ސަން

ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނައިން ތެޔޮ އެތެރެކުރާ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފިއެވެ.

 

އެސްޓީއޯ އިން މި ފަހަރު ބޮޑުކޮށްފައި ވަނީ ޕެޓްރޯލްގެ އަގު އެކަންޏެވެ. އެ ގޮތުން ލީޓަރަކުން 30ލާރި ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައެވެ. މި ބަދަލާ އެކު އެސްޓީއޯގެ ތެޔޮ ވިއްކާ، ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) ގެ ޝެޑްތަކުން ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ދެން ވިއްކާނީ 9.35ރ. އަށެވެ. މީގެ ކުރިން ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ވިއްކަމުން ދިޔައީ 9.05ލ. އަށެވެ.

 

އެސްޓީއޯ އިން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން އަގު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސަޕްލައި އެއްވަރެއްގައި ކޮންޓްރޯލްކުރަން އޯގަނައިޒޭޝަން ފޯ ޕެޓްރޯލިއަމް އެކްޕޯޓިން ކަންޓްރީސް (އޯޕެކް) އިން އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން ތެލުގެ އަގު މިހާރު ވަނީ އުފުލެން ފަށައިފައެވެ.

 

ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކުރަން އެސްޓީއޯ އިން ނިންމި އިރު އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަރަންޓް ބިލު ބޮޑުކުރުމުގެ އުސޫލެއް ސްޓެލްކޯ އިން ގެންގުޅެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް