19 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި | 05 ފުސް
06 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
އިޝާ 19:41
މަޣްރިބް 18:24
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން

ރާއްޖެޓީވީއަށް ރައީސް ނަޝީދު ދެއްވި އިންޓަރވިއުގެ މައްސަލަ ނުބަލަން: ބްރޯޑްކޮމް

  • މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ އަގު ވައްޓާލުމަށް ކުރާ ކަމެއް
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 30 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 03:01 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމްޑީޕީ އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފި
  2. ފައިރޫޒް ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި އަލުން ގުޅިއްޖެ
  3. ޤައުމަށްޓަކައި ކުރައްވާ މަސައްކަތް ނުކުރެއްވޭ ގޮތަށް ބައްޕަ މިނިވަންވާކަށް ނޭދެން: އިމްރާންގެ ދަރިކަނބަލުން
  4. ސަލްމާން ކޫރޫއިންގެ ކުރިމަތީގައި ޖާންވީ ލަދުގަންނަވާލި ގޮތް ކިޔައިދީފި
  5. އެސްއޯ ފުލުހުންތަކެއް އިހަވަންދޫއަށް އަރައި، ހިންގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
  6. އިމްރާންއާ ޑީލް ހަދަން ސަރުކާރުން މީހަކު ފޮނުވައިފި: މަހްލޫފް
  7. އެސްއޯ ފުލުހުންގެ އަމަލުތަކުން އަނިޔާ ލިބުނު ވެއިޓަރު އިތުރު ފަރުވާއަށް ދިއްދޫއަށް ފޮނުވާލައިފި
  8. ބޮޑުވަޒީރަކަށް ރައީސް ޔާމީން ގެނެސް، ދިގު ދައުރަކަށް ބެހެއްޓިދާނެ: ނިހާން


ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން -- ޓްވިޓަރ

ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދިން ރައީސް ނަޝީދުގެ އިންޓަރވިއު އަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ނުބަލާ ކަމަށާއި މީޑިއާތަކުން ފޭކް ނިއުސް ނުފެތުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ކޮމިޝަނުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖެޓީވީން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ގެނެސްދިން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްސަލަ އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުންދާ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތާއި ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ. މިފަދަ އަމަލުތައް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެ އެވެ.

މިފަދަ ދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރަމުންދަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ އަގު ވައްޓާލުމަށް ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުމަށް ކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެ އެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބުނީ މީޑިއާގައި ފޭކް ޚަބަރުތައް ފެތުރުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި ހުރިހާ އިދާތާތަކެއްގެ ބަސް ހިމެނުމަށް އެދިފައިވެ އެވެ. އަދި ޒިންމާދާރު ކަމާ އެކު ޚަބަރު ފެތުރުމަށްވެސް ވަނީ ގޮވާލައްވާފަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް