10 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 01 މުލަ
03 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 17:57
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:43

ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން

ރާއްޖެޓީވީއަށް ރައީސް ނަޝީދު ދެއްވި އިންޓަރވިއުގެ މައްސަލަ ނުބަލަން: ބްރޯޑްކޮމް

  • މިއީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ އަގު ވައްޓާލުމަށް ކުރާ ކަމެއް
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 30 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 03:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕްރައިމަރީއާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި މެމްބަރޝިޕް ފޯމުތަކުގެ އަދަދު 30،000 އަށް އަރާ: އެމްޑީޕީ
  2. ޕެލިކަން ބޯޓް އަޑިއަށްގޮސް، ހަ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެއްޖެ: ބޯޓްގެ ވެރިފަރާތް
  3. ޔާމީންގެ ތުހުމަތަށް ބީއެމްއެލްގެ ރައްދު: މުއާމަލާތް ހިންގީ ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ޔަގީން
  4. ބޭކާރު ހަރަދު ބޭރަށް ދޫކޮށްނުލާ، ޖަޒީރާ ޗުއްޓީއެއް ހަދަމާ!
  5. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  6. ސާފު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ބޭއްވުމަށް އެއްމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުން: ރައީސް މައުމޫނު
  7. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު
  8. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ


ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން -- ޓްވިޓަރ

ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދިން ރައީސް ނަޝީދުގެ އިންޓަރވިއު އަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ނުބަލާ ކަމަށާއި މީޑިއާތަކުން ފޭކް ނިއުސް ނުފެތުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ  ކޮމިޝަނުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖެޓީވީން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ގެނެސްދިން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްސަލަ އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުންދާ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތާއި ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ. މިފަދަ އަމަލުތައް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެ އެވެ.

މިފަދަ ދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރަމުންދަނީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ އަގު ވައްޓާލުމަށް ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުމަށް ކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވެ އެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބުނީ މީޑިއާގައި ފޭކް ޚަބަރުތައް ފެތުރުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި ހުރިހާ އިދާތާތަކެއްގެ ބަސް ހިމެނުމަށް އެދިފައިވެ އެވެ. އަދި ޒިންމާދާރު ކަމާ އެކު ޚަބަރު ފެތުރުމަށްވެސް ވަނީ ގޮވާލައްވާފަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް