21 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 09 ނޮރަ
13 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:07
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:16
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ރެޑްވޭވް ރޯދަ ސޭލް

ރެޑްވޭވް ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

  • ސޭލްގެ ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 300ރ. އިން މަތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 29 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 12:49 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. މިނިސްޓަރަކަށް މިއައީ ސިފައިންނަށް ބަޑި ޖަހާ ގޮތް ކިޔާދޭކަށް ނޫން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
  3. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
  4. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
  5. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
  6. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  7. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
  8. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު


ރެޑްވޭވް އިން ހުޅުވި ފަރުނީޗަރު ފިހާރަ -- ފޮޓޯ : ސިމާހާ ނަސީމް

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ރެޑްވޭވް އިން ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފިއެވެ.

ރެޑްވޭވް އިން ބުނީ މިފަހަރުގެ ސޭލްގައި ދޭ ފައިސާގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެއްވަނަ އިނާމަކަށް 100،000ރ. ދޭ ނިންމާފައިވާއިރު ދެވަނަ އިނާމަކަށް ދޭނީ 50،000ރ. އެވެ. އަދި ތިން ވަނަ އިން ފެށިގެން 10 ވަނައާ ދެމެދު ކޮންމެ ވަނައަކަށް 10،000ރ.ގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމަފާއެވެ.

ރޯދަ މަސް ނިމެންދެން ކުރިޔަށްދާ ސޭލްގެ ގުރުއަތުގައި ބައިވެރިވޭނީ 300ރ. އިން މަތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.

އެ ކުންފުނިން ހިންގާ ދިހަ ފިހާރައިން ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް މި ސޭލްގައި ވެސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ.

ރެޑްވޭވް އިން މިއަހަރު ވަނީ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނު ވިއްކާ ފިހާރައަކާއި ގޭތެރޭގައި ބޭނުން ކުރާ ސާމާނާއި ބަދިގެ ސާމާނު ވިއްކާ ފިހާރައެއްގެ އިތުރުން ފަރުނީޗަރު ވިއްކާ ފިހާރައެއް ވެސް ހުޅުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް