19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

މައުމޫން

އޮޒިލްގެ ކުޅުން ނުފެންނަތާ ހަފްތާއެއް ވެއްޖެ: ވެންގާ

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 17:02 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


އާސެނަލްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި އެޓީމުގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ (ކ) އާއި މިޑްފިލްޑަރު މެސުތް އޮޒިލް (ވ) ވާހަކަ ދައްކަނީ -- ގޫގުލް

އާސެނަލް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަންގެ މިޑްފިލްޑަރު މެސުޓް އޮޒިލްގެ ކުޅުން ނުފެންނަތާ ހަފްތާއެއް ވެއްޖެ ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗުގެ އާސެން ވެންގާ ބުނެފި އެވެ.

 

ބޯންމައުތް އަތުން 3-3 ގެ ނަތީޖާއިން އާސެނަލް އެއްވަރުވި މެޗަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވެންގާ ބުނީ އޮޒިލް އުޅެނީ ބަލިވެ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ކުޅުން ނުފެންނަތާ ހަފްތާއެއް ވެއްޖެ ކަމަށެވެ.

 

ވެންގާ ބުނީ އޮޒިލްގެ ބަލި އަދިވެސް ރަނގަޅު ނުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެފްއޭކަޕްގައި ޕްރިސްޓަން ނޯތު އެންޑާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލް ދެން ކުޅޭ މެޗުގައި ވެސް އޮޒިލް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެހެން ނަމަވެސް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސްވަންސީ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އާސެނަލް ކުޅޭ މެޗަށް އޮޒިލް ފިޓްވާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

 

މި ސީޒަނުގައި އާސެނަލްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ އޮޒިލް ވަނީ އެ ކްލަބަށް ކުޅުނު 23 މެޗުގައި ނުވަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ޓީމުގައި ނެތުމަކީ އާސެނަލްގެ މެދުތެރެއަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެކަމެކެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް