21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

މައުމޫން

އޮޒިލްގެ ކުޅުން ނުފެންނަތާ ހަފްތާއެއް ވެއްޖެ: ވެންގާ

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 17:02 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  4. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  5. މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ކާފާފުޅު އުމުރުފުޅުން 100 އަހަރުގައި އަވަހާރަ ވެއްޖެ
  6. އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކް ރާއްޖޭގައި
  7. ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ހަލާކުވެ ރަށުތެރެއަށް އުދަ އަރަނީ
  8. ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް، ޚަރަދުތައްވެސް އެ ޤައުމުން!


އާސެނަލްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި އެޓީމުގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ (ކ) އާއި މިޑްފިލްޑަރު މެސުތް އޮޒިލް (ވ) ވާހަކަ ދައްކަނީ -- ގޫގުލް

އާސެނަލް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަންގެ މިޑްފިލްޑަރު މެސުޓް އޮޒިލްގެ ކުޅުން ނުފެންނަތާ ހަފްތާއެއް ވެއްޖެ ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗުގެ އާސެން ވެންގާ ބުނެފި އެވެ.

 

ބޯންމައުތް އަތުން 3-3 ގެ ނަތީޖާއިން އާސެނަލް އެއްވަރުވި މެޗަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވެންގާ ބުނީ އޮޒިލް އުޅެނީ ބަލިވެ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ކުޅުން ނުފެންނަތާ ހަފްތާއެއް ވެއްޖެ ކަމަށެވެ.

 

ވެންގާ ބުނީ އޮޒިލްގެ ބަލި އަދިވެސް ރަނގަޅު ނުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެފްއޭކަޕްގައި ޕްރިސްޓަން ނޯތު އެންޑާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލް ދެން ކުޅޭ މެޗުގައި ވެސް އޮޒިލް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެހެން ނަމަވެސް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސްވަންސީ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އާސެނަލް ކުޅޭ މެޗަށް އޮޒިލް ފިޓްވާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

 

މި ސީޒަނުގައި އާސެނަލްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ އޮޒިލް ވަނީ އެ ކްލަބަށް ކުޅުނު 23 މެޗުގައި ނުވަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ޓީމުގައި ނެތުމަކީ އާސެނަލްގެ މެދުތެރެއަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެކަމެކެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް