22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

މައުމޫން

އޮޒިލްގެ ކުޅުން ނުފެންނަތާ ހަފްތާއެއް ވެއްޖެ: ވެންގާ

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 17:02 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


އާސެނަލްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި އެޓީމުގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ (ކ) އާއި މިޑްފިލްޑަރު މެސުތް އޮޒިލް (ވ) ވާހަކަ ދައްކަނީ -- ގޫގުލް

އާސެނަލް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަންގެ މިޑްފިލްޑަރު މެސުޓް އޮޒިލްގެ ކުޅުން ނުފެންނަތާ ހަފްތާއެއް ވެއްޖެ ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗުގެ އާސެން ވެންގާ ބުނެފި އެވެ.

 

ބޯންމައުތް އަތުން 3-3 ގެ ނަތީޖާއިން އާސެނަލް އެއްވަރުވި މެޗަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވެންގާ ބުނީ އޮޒިލް އުޅެނީ ބަލިވެ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ކުޅުން ނުފެންނަތާ ހަފްތާއެއް ވެއްޖެ ކަމަށެވެ.

 

ވެންގާ ބުނީ އޮޒިލްގެ ބަލި އަދިވެސް ރަނގަޅު ނުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެފްއޭކަޕްގައި ޕްރިސްޓަން ނޯތު އެންޑާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލް ދެން ކުޅޭ މެޗުގައި ވެސް އޮޒިލް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެހެން ނަމަވެސް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސްވަންސީ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އާސެނަލް ކުޅޭ މެޗަށް އޮޒިލް ފިޓްވާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

 

މި ސީޒަނުގައި އާސެނަލްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ އޮޒިލް ވަނީ އެ ކްލަބަށް ކުޅުނު 23 މެޗުގައި ނުވަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ޓީމުގައި ނެތުމަކީ އާސެނަލްގެ މެދުތެރެއަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެކަމެކެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް