16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

މައުމޫން

އޮޒިލްގެ ކުޅުން ނުފެންނަތާ ހަފްތާއެއް ވެއްޖެ: ވެންގާ

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 17:02 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އާއި ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
  6. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  7. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  8. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ


އާސެނަލްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި އެޓީމުގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ (ކ) އާއި މިޑްފިލްޑަރު މެސުތް އޮޒިލް (ވ) ވާހަކަ ދައްކަނީ -- ގޫގުލް

އާސެނަލް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަންގެ މިޑްފިލްޑަރު މެސުޓް އޮޒިލްގެ ކުޅުން ނުފެންނަތާ ހަފްތާއެއް ވެއްޖެ ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗުގެ އާސެން ވެންގާ ބުނެފި އެވެ.

 

ބޯންމައުތް އަތުން 3-3 ގެ ނަތީޖާއިން އާސެނަލް އެއްވަރުވި މެޗަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވެންގާ ބުނީ އޮޒިލް އުޅެނީ ބަލިވެ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ކުޅުން ނުފެންނަތާ ހަފްތާއެއް ވެއްޖެ ކަމަށެވެ.

 

ވެންގާ ބުނީ އޮޒިލްގެ ބަލި އަދިވެސް ރަނގަޅު ނުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެފްއޭކަޕްގައި ޕްރިސްޓަން ނޯތު އެންޑާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލް ދެން ކުޅޭ މެޗުގައި ވެސް އޮޒިލް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އެހެން ނަމަވެސް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސްވަންސީ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އާސެނަލް ކުޅޭ މެޗަށް އޮޒިލް ފިޓްވާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

 

މި ސީޒަނުގައި އާސެނަލްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ އޮޒިލް ވަނީ އެ ކްލަބަށް ކުޅުނު 23 މެޗުގައި ނުވަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ޓީމުގައި ނެތުމަކީ އާސެނަލްގެ މެދުތެރެއަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެކަމެކެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް