21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

މައުމޫން

ޕްރިމިއާ ލީގު: ފަހު ވަގުތު ޖިރޫ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުން އާސެނަލް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 17:00 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  5. މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ކާފާފުޅު އުމުރުފުޅުން 100 އަހަރުގައި އަވަހާރަ ވެއްޖެ
  6. އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކް ރާއްޖޭގައި
  7. ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ހަލާކުވެ ރަށުތެރެއަށް އުދަ އަރަނީ
  8. ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް، ޚަރަދުތައްވެސް އެ ޤައުމުން!


ބޯންމައުތް ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޖިރޫ އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ގޫގުލް

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ފަހުވަގުތު އޮލިވާ ޖިރޫ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން އާސެނަލް ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު އޭއެފްސީ ބޯންމައުތްއާ ވާދަކޮށް އާސެނަލް އެއްވަރުވީ 3-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

 

ބޯންމައުތް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުން ދިޔައީ އެޓީމުންނެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ދިޔައީ ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށް އާސެނަލްގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކުރަމުންނެވެ.

 

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ ވެސް ބޯންމައުތުންނެވެ. މި ލަނޑު 16 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޗާލީ ޑެނިއަލްސް އެވެ. މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް ބޯންމައުތުން ދިޔައީ އާސެނަލްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް ހަމަލާ އުފައްދަމުންނެވެ.

 

ބޯންމައުތުން މެޗުގައި ލީޑު ފުޅާކުރީ 20 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ކެލަމް ވިލްސަން އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއިން އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ބޯންމައުތް ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

 

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން އާސެނަލް އިން ވަނީ އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ އެޓޭކްތައް ވަރުގަދަކޮށް ބޯންމައުތްގެ ގޯލަށް ފުލުފުލުގައި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައެވެ.

 

އެހެންނަމަވެސް އާސެނަލް އިން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ބޯންމައުތުން ވަނީ އަނެއްކާ ވެސް މެޗުގެ ލީޑު އިތުރަށް ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރަޔާން ފްރަސާ އެވެ.

 

މެޗުގެ ފަހު 20 މިނެޓު އާސެނަލްގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ ވަރަށް އެޓޭކިން ފުޓުބޯޅައެކެވެ. އެގޮތުން 70 ވަނަ މިނެޓުގައި އެލެކްސަސް ސަންޗޭޒްގެ ލަނޑުން އެޓީމުން ވަނީ ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ.

 

މި ލަނޑާއެކު ލިބުނު އިތުރު ހިތްވަރާއެކު އާސެނަލް އިން ދިޔައީ ލަނޑު ޖަހަން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން 75 ވަނަ މިނެޓުގައި ލޫކަސް ޕެރޭޒް މާޓިނޭޒް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުން އެޓީމުން ވަނީ ނަތީޖާގެ ފަރަގު އެއް ލަނޑަށް ކުޑަކޮށްފައެވެ.

 

މެޗުގައި އާސެނަލް އަށް ކުޅެން އިތުރަށް ފަސޭހަވެގެންދިޔައީ 82 ވަނަ މިނެޓުގައި ބޯންމައުތްގެ ސައިމޮން ފްރެންސިސް އަށް ރެފްރީ ދެއްކި ރަތްކާޑާއެކުގައެވެ. އެގޮތުން އޭގެ ފައިދާ ނަގައި އާސެނަލް އިން މެޗުގެ ނާތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރީ އިތުރު ވަގުތުގަ އެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ގްރަނިޓް ޒަކާ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން އޮލިވާ ޖިރޫ އެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު އާސެނަލް އޮތީ ކުޅުނު 20 މެޗުން ލިބުނު 41 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގަ އެވެ. މި މެޗުން އެއް ޕޮއިންޓް ހޯދި ކުޅުނު 20 މެޗުން ހޯދި 29 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ނުވަ ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް