24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ފުޓުބޯޅަ

ވުމަންސް ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެ އަށް ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:51 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  4. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  5. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  6. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  7. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


ބަންގްލަދޭޝް އާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ގޫގުލް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ބަލިވެ، ރާއްޖެ އަށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

 

ހޯމަ ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު ބަންގްލަދޭޝްއާ ވާދަކޮށް ރާއްޖެ ބަލިވީ 0-6 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

 

އިންޑިއާގައި ކުރިޔަށްދާ މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރި މެޗު ފެށިގެން 13 ވަނަ މިނެޓުގައި ބަންގަލަދޭޝް އިން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފަ އެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސިރާޓް ސްވާޕްނާ އެވެ.

 

މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ބަންގްލަދޭޝް އިން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން 24 ވަނަ މިނެޓުގައި ސިރާޓް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުން ބަންގްލަދޭޝް އިން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްފަ އެވެ.

 

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ބަންގްލަދޭޝް ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

 

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި ބަންގްލަދޭޝް އިން ލީޑު އިތުރަށް ފުޅާކުރިއިރު މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސަބީނާ އެވެ. އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ސަބީނާ ވަނީ ބަންގްލަދޭޝް އިން މެޗުގައި ކާމިޔާބުކުރި ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖަހާފަ އެވެ.

 

މި ލަނޑުތަކަށްފަހުވެސް ބަންގްލަދޭޝް އިން ދިޔައީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން 58 ވަނަ މިނެޓުގައި ސަބީނާ ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ އޭނާގެ ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކޮށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ފަސް ވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގައި ބަންގްލަދޭޝް އިން ކާމިޔާބުކުރި ހަވަނަ ލަނޑުވެސް އިތުރުވަގުތުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އޭނާ އެވެ.

 

މި ނަތީޖާއާއެކު މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ބަންގްލަދޭޝް ވަނީ ދަތުރުކޮށްފައެވެ. ފައިނަލުގައި ބަންގްލަދޭޝް ބައްދަލުކުރާނީ ސެމީގައި ނޭޕާލް އަތުން 1-3 ގެ ނަތީޖާއިން މޮޅުވި އިންޑިއާއާ އެވެ.

 

މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ވަނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ތިން މެޗުގެ ތެރެއިން ދެ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެއީ ބޫޓާން އަދި ސްރީލަންކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރާއްޖެ ބަލިވީ ނޭޕާލް އަތުންނެވެ. މިއީ މި މުބާރާތުގެ ސެމީ އަށް ރާއްޖެ ދަތުރުކުރުން މިއީ އަންހެންޓީމަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް