18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ފުޓުބޯޅަ

ވިކްޓަރީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ނަޒީމް އިންތިހާބުކޮށްފި

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:47 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  5. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ވިކްޓަރީގެ ޗެއާޕާސަން ނަޒީމް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރުގެ ނައިބް އިބްރާހިމް ނަޒީމް އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

 

ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ވިކްޓްރީގެ އިންތިހާބު ނަޒީމް ކާމިޔާބުކުރެއްވީ، ހާޒިރުވި އެންމެންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. މި ވޯޓް ނެގީ އަތްއުފުލައިގެންނެވެ.

ވިކްޓަރީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމް ހުސްވީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އިންތިހާބީ ޖަލްސާ ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބާތިލްކުރުމުންނެވެ. އެ ފަހަރު ވިކްޓްރީގެ ޗެއާޕާސަންއަކަށް އިންތިހާބުކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްއެވެ. މުހައްމަދު އިސްމާއިލް އެ މަގާމަށް އިންތިހާބުކުރީ، ކުރިން އެ މަގާމް ފުރުއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީގުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އައްސަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ.

 

ވިކްޓްރީގެ ޗެއާމަނަކަށް ނަޒީމް އިންތިހާބުކުރިއިރު، ވިކްޓްރީގެ ބޯޑުން ހުސްވެފައިވާ އިތުރު ދެ މަގާމަށް ވެސް މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރި އެވެ. އެގޮތުން މެމްބަރުކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވަނީ ވިކްޓްރީގެ ކުރީގެ ދެ ކުޅުންތެރިންކަމަށްވާ އަހުމަދު އަރީޝް އަދި އިބްރާހިމް އާދަމް މަނިކު އެވެ.

 

ނަޒީމް ކުރިން ހުންނެވީ ބޯޑުގެ މެމްބަރަކަށެވެ. އެހެންވެ. އޭނާ ޗެއާޕާސަންއަކަށް އިންތިހާބުކުރުމާއެކު ވިކްޓްރީގެ ބޯޑަށް އިތުރު މެމްބަރަކު އިންތިހާބު ކުރަންޖެހޭނެ އެވެ. އެގޮތުން އަންނަ މަހު ބާއްވާ އެ ކްލަބުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބޯޑުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެމްބަރަކު އިންތިހާބު ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް