17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ފުޓުބޯޅަ

ވިކްޓަރީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ނަޒީމް އިންތިހާބުކޮށްފި

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި


ވިކްޓަރީގެ ޗެއާޕާސަން ނަޒީމް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރުގެ ނައިބް އިބްރާހިމް ނަޒީމް އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

 

ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ވިކްޓްރީގެ އިންތިހާބު ނަޒީމް ކާމިޔާބުކުރެއްވީ، ހާޒިރުވި އެންމެންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. މި ވޯޓް ނެގީ އަތްއުފުލައިގެންނެވެ.

ވިކްޓަރީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމް ހުސްވީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އިންތިހާބީ ޖަލްސާ ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބާތިލްކުރުމުންނެވެ. އެ ފަހަރު ވިކްޓްރީގެ ޗެއާޕާސަންއަކަށް އިންތިހާބުކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްއެވެ. މުހައްމަދު އިސްމާއިލް އެ މަގާމަށް އިންތިހާބުކުރީ، ކުރިން އެ މަގާމް ފުރުއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީގުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އައްސަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ.

 

ވިކްޓްރީގެ ޗެއާމަނަކަށް ނަޒީމް އިންތިހާބުކުރިއިރު، ވިކްޓްރީގެ ބޯޑުން ހުސްވެފައިވާ އިތުރު ދެ މަގާމަށް ވެސް މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރި އެވެ. އެގޮތުން މެމްބަރުކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވަނީ ވިކްޓްރީގެ ކުރީގެ ދެ ކުޅުންތެރިންކަމަށްވާ އަހުމަދު އަރީޝް އަދި އިބްރާހިމް އާދަމް މަނިކު އެވެ.

 

ނަޒީމް ކުރިން ހުންނެވީ ބޯޑުގެ މެމްބަރަކަށެވެ. އެހެންވެ. އޭނާ ޗެއާޕާސަންއަކަށް އިންތިހާބުކުރުމާއެކު ވިކްޓްރީގެ ބޯޑަށް އިތުރު މެމްބަރަކު އިންތިހާބު ކުރަންޖެހޭނެ އެވެ. އެގޮތުން އަންނަ މަހު ބާއްވާ އެ ކްލަބުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބޯޑުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެމްބަރަކު އިންތިހާބު ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް