22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ފުޓުބޯޅަ

ވިކްޓަރީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ނަޒީމް އިންތިހާބުކޮށްފި

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް


ވިކްޓަރީގެ ޗެއާޕާސަން ނަޒީމް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރުގެ ނައިބް އިބްރާހިމް ނަޒީމް އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ.

 

ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ވިކްޓްރީގެ އިންތިހާބު ނަޒީމް ކާމިޔާބުކުރެއްވީ، ހާޒިރުވި އެންމެންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. މި ވޯޓް ނެގީ އަތްއުފުލައިގެންނެވެ.

ވިކްޓަރީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމް ހުސްވީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އިންތިހާބީ ޖަލްސާ ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބާތިލްކުރުމުންނެވެ. އެ ފަހަރު ވިކްޓްރީގެ ޗެއާޕާސަންއަކަށް އިންތިހާބުކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލްއެވެ. މުހައްމަދު އިސްމާއިލް އެ މަގާމަށް އިންތިހާބުކުރީ، ކުރިން އެ މަގާމް ފުރުއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީގުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އައްސަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުންނެވެ.

 

ވިކްޓްރީގެ ޗެއާމަނަކަށް ނަޒީމް އިންތިހާބުކުރިއިރު، ވިކްޓްރީގެ ބޯޑުން ހުސްވެފައިވާ އިތުރު ދެ މަގާމަށް ވެސް މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރި އެވެ. އެގޮތުން މެމްބަރުކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވަނީ ވިކްޓްރީގެ ކުރީގެ ދެ ކުޅުންތެރިންކަމަށްވާ އަހުމަދު އަރީޝް އަދި އިބްރާހިމް އާދަމް މަނިކު އެވެ.

 

ނަޒީމް ކުރިން ހުންނެވީ ބޯޑުގެ މެމްބަރަކަށެވެ. އެހެންވެ. އޭނާ ޗެއާޕާސަންއަކަށް އިންތިހާބުކުރުމާއެކު ވިކްޓްރީގެ ބޯޑަށް އިތުރު މެމްބަރަކު އިންތިހާބު ކުރަންޖެހޭނެ އެވެ. އެގޮތުން އަންނަ މަހު ބާއްވާ އެ ކްލަބުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ބޯޑުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެމްބަރަކު އިންތިހާބު ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް