12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 04 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

އެމްޑީޕީ

މާލޭގައި ދިރިނޫޅެވިގެން ގިނަ އާއިލާތަކެއް އަނބުރާ ވަނީ ރަށަށް ގޮސްފަ: ޝިފާ

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:45 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  4. އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި
  5. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
  6. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން
  7. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  8. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި


އެމްޑީޕީ ޖަލްސާއެއްގައި ޝިފާ ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

މާލޭ ސަރަހަދަށް ބަދަލުވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގޮވާލަމުންދާއިރު، ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދު ބޮޑުވެ، މާލޭގައި ދިރިނޫޅެވިގެން ވަރަށް ގިނަ އާއިލާތައް އަނބުރާ އުފަން ރަށަށް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝިފާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މާލޭގައި ކިޔަވަމުންދާ ކުދިން ސްކޫލުން ވަކިކޮށްގެން ބައެއް އާއިލާތައް އަނބުރާ ރަށަށް ބަދަލުވަމުން ދަނީ ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ވުރެ ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދު ބޮޑުވެގެންނެވެ. ގިނަވެ ދިރިނޫޅެވިގެން ކަމަށެވެ. ޝިފާ ވިދާޅުވީ މާލެ ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު، ރަށަށް ބަދަލުވި ނަމަވެސް، ގިނަ ރަށްރަށުގެ ތައުލީމީ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

 

ޝިފާ ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އަތޮޅުތެރެއަށް، ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކޮލެޖްތަކަށް ޖާގަލިބި މަތީ ތައުލީމު ފެތުރިގެންދާނެ ކަމަށް ބައެއް މީހުން އުންމީދުކުރި ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަންތައް އެގޮތަށް ނުހިނގާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ޝިފާ ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ބާރުގެ ބޭނުން ކުރައްވައިގެން ބޭނުންވާ ކޯހެއް އެ މަޖިލިސް މެމްބަރެއްގެ ދާއިރާއެއްގައި ހިންގަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މީގެ ސަބަބުން ރައްޔަތު މީހާ އަށް އޭނާގެ ދަރިން ގެންދަން ބޭނުންވާ އަމާޒެއް އެއްވެސް ގޮތެއްގައި އެނގިގެން ނުދާ ކަމަށާއި، ކުރިމަގު ބައްޓަން ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ގޯޅިއެއްވެސް ނޭނގޭ ކަމަށް ޝިފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް