18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 06 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

މައުމޫން

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުން 2017 ވަނަ އަހަރު އާ ބަދަލުތަކެއް ފެނިގެންދާނެ: ނިޒާރު

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


ރާއްޖެ ޓީވީގެ ބޮޑު ސުވާލުގައި ނިޒާރު ވާހަކަދައްކަވަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުން 2017 ވަނަ އަހަރު އާ ބަދަލުތަކެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިޒާރު ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ ގޮތުން ލޮޅުތަކެއް އަންނަ ކަމަށާއި، އެގޮތުން 2012 ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރު ވެއްޓުމާއެކު އެއައި މާޔޫސް ކަމަށްވުރެ ބޮޑު މާޔޫސްކަމެއް ބަޔަކަށް އަންނާނެކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. 

 

އެހެންނަމަވެސް ނިޒާރު ވިދާޅުވީ މަސްރަހު ވަރަށް ތަފާތު ކަމަށާއި، 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހޮވުމަށް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން އަދި އިސްލާހަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ހުރިހާ އެންމެން ވަރަށް މަސައްކަތްކުރި ކަމަށެވެ.

 

އެގޮތުން ނިޒާރު ވިދާޅުވީ ކާމިޔާބީވެސް ހޯދި ކަމަށާއި، އެގޮތުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު އެންމެ ގިނަ ވޯޓާ ލޯތްބާ އިހުތިރާމު ރައީސް ނަޝީދު ހޯއްދެވި ކަމަށެވެ. އެ ކާމިޔާބީއަކީ އެތައްބަޔަކު ވެގެން ހޯދި ކާމިޔާބީއެއްކަމަށްވެސް ނިޒާރު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

މީގެއިތުރުން ނިޒާރު ވިދާޅުވީ 2018 ވަނަ އަހަރުވެސް ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ލިބޭނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެކުވެ މަސައްކަތްކޮށްގެން ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ފަހަތަށް ގޮސް މިހާރު ލިބޭ މިންވަރަށްވެސް އެއްޗެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

 

އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ނިޒާރު ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ވައުދެއް ފުއްދައިދީފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެއީ އައްޑޫ ސިޓީ ރައްޔަތުން 2018 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓު ދީގެންނުވާ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް