19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

މައުމޫން

ބަންގްލަދޭޝް މަޖިލިސް މެމްބަރެއް ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ އަވާހަރަކޮށްލައިފި

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


ބަންގްލަދޭޝްގައި އަވަހާރަކޮށްލި މަޖިލިސް މެމްބަރު -- ގޫގުލް

 

ބަންގްލަދޭޝް މަޖިލިސް މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ މަންޖުރުލް އިސްލާމް ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ އަވަހާރަކޮށްލައިފި އެވެ.

 

ބަންގްލަދޭޝް ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ ބީބީސީން ބުނީ ސަރުކާރު ހިމެނޭ އަވާމީ ލީގް އަށް ނިސްބަތްވާ މަންޖުރުލް އަވަހާރަކޮށްލީ ތިން މީހުންވެގެން އެތައްފަހަރެއްގެ މަތިން ބަޑިޖަހާކަމަށެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ބުނީ ސައިކަލެއްގެ ދިޔަ މީހުން މަންޖުރުލް އަށް ހަމަލާދިނުމުން އޭނާ އަށް ފަރުވާދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ކަމަށާއި، އަވަހާރަވީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

 

މަންޖުރުލް އަވަހާރަކޮށްލުމާ އެކު ގައިބަންދާ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ދަނީ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް އިހުތިޖާޖުކުރަމުންނެވެ.

 

މަންޖުރުލް ގެންދިޔަ ހޮސްޕިޓަލް ރަންގްޕޫރް މެޑިކަލް ކޮލެޖް ހޮސްޕިޓަލާ ހަވާލާދީ ބީބީސީން ބުނީ އޭނާ އަވާހަރަކޮށްލީ ފަސް ފަހަރު ބަޑިން ހަމަލާދިނުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހަމަލާދީފައިވަނީ ވަރަށް ކައިރިން ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

މަންޖުރުލް އަކީ 2015 އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު ސްކޫލް ކުއްޖަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު ބޭފުޅެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބެއިލްއެއްގެ ދަށުން އޭނާ ވަނީ މިނިވަންކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް