19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

މައުމޫން

ބަންގްލަދޭޝް މަޖިލިސް މެމްބަރެއް ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ އަވާހަރަކޮށްލައިފި

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  5. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  6. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު


ބަންގްލަދޭޝްގައި އަވަހާރަކޮށްލި މަޖިލިސް މެމްބަރު -- ގޫގުލް

 

ބަންގްލަދޭޝް މަޖިލިސް މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ މަންޖުރުލް އިސްލާމް ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ އަވަހާރަކޮށްލައިފި އެވެ.

 

ބަންގްލަދޭޝް ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ ބީބީސީން ބުނީ ސަރުކާރު ހިމެނޭ އަވާމީ ލީގް އަށް ނިސްބަތްވާ މަންޖުރުލް އަވަހާރަކޮށްލީ ތިން މީހުންވެގެން އެތައްފަހަރެއްގެ މަތިން ބަޑިޖަހާކަމަށެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ބުނީ ސައިކަލެއްގެ ދިޔަ މީހުން މަންޖުރުލް އަށް ހަމަލާދިނުމުން އޭނާ އަށް ފަރުވާދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ކަމަށާއި، އަވަހާރަވީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

 

މަންޖުރުލް އަވަހާރަކޮށްލުމާ އެކު ގައިބަންދާ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ދަނީ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް އިހުތިޖާޖުކުރަމުންނެވެ.

 

މަންޖުރުލް ގެންދިޔަ ހޮސްޕިޓަލް ރަންގްޕޫރް މެޑިކަލް ކޮލެޖް ހޮސްޕިޓަލާ ހަވާލާދީ ބީބީސީން ބުނީ އޭނާ އަވާހަރަކޮށްލީ ފަސް ފަހަރު ބަޑިން ހަމަލާދިނުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހަމަލާދީފައިވަނީ ވަރަށް ކައިރިން ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

މަންޖުރުލް އަކީ 2015 އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު ސްކޫލް ކުއްޖަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު ބޭފުޅެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބެއިލްއެއްގެ ދަށުން އޭނާ ވަނީ މިނިވަންކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް