19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

މައުމޫން

ބަންގްލަދޭޝް މަޖިލިސް މެމްބަރެއް ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ އަވާހަރަކޮށްލައިފި

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  8. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!


ބަންގްލަދޭޝްގައި އަވަހާރަކޮށްލި މަޖިލިސް މެމްބަރު -- ގޫގުލް

 

ބަންގްލަދޭޝް މަޖިލިސް މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ މަންޖުރުލް އިސްލާމް ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ އަވަހާރަކޮށްލައިފި އެވެ.

 

ބަންގްލަދޭޝް ފުލުހުންނާ ހަވާލާދީ ބީބީސީން ބުނީ ސަރުކާރު ހިމެނޭ އަވާމީ ލީގް އަށް ނިސްބަތްވާ މަންޖުރުލް އަވަހާރަކޮށްލީ ތިން މީހުންވެގެން އެތައްފަހަރެއްގެ މަތިން ބަޑިޖަހާކަމަށެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ފުލުހުން ބުނީ ސައިކަލެއްގެ ދިޔަ މީހުން މަންޖުރުލް އަށް ހަމަލާދިނުމުން އޭނާ އަށް ފަރުވާދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ކަމަށާއި، އަވަހާރަވީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

 

މަންޖުރުލް އަވަހާރަކޮށްލުމާ އެކު ގައިބަންދާ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ދަނީ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް އިހުތިޖާޖުކުރަމުންނެވެ.

 

މަންޖުރުލް ގެންދިޔަ ހޮސްޕިޓަލް ރަންގްޕޫރް މެޑިކަލް ކޮލެޖް ހޮސްޕިޓަލާ ހަވާލާދީ ބީބީސީން ބުނީ އޭނާ އަވާހަރަކޮށްލީ ފަސް ފަހަރު ބަޑިން ހަމަލާދިނުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހަމަލާދީފައިވަނީ ވަރަށް ކައިރިން ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

މަންޖުރުލް އަކީ 2015 އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު ސްކޫލް ކުއްޖަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު ބޭފުޅެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބެއިލްއެއްގެ ދަށުން އޭނާ ވަނީ މިނިވަންކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް