19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

މައުމޫން

އިންޑިއާ ކޯލް މައިނެއް ވެއްޓި 13 މީހަކު މަރުވެ އިތުރު ބަޔަކު ހޯދަނީ!

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


އިންޑިއާގެ ކޯލްމައިނެއް -- ގޫގުލް

އިންޑިއާ ކޯލް މައިނެއް ވެއްޓި 13 މީހަކު މަރުވެ އިތުރު ބަޔަކު ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

 

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ޖާކަންޑްގައެވެ. މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، މިހާތަނަށް ފެނިފައިވަނީ އެންމެ 13 މީހުންގެ ހަށިގަނޑެވެ.

 

އެހެން ނަމަވެސް 60 އެއްހާ މީހުން މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ މި މައިނުގައި އަދިވެސް އިތުރު މީހުން ތާށިވެފައި އެބަތިއްބެވެ. އެގޮތުން ތާށިވެފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު މިހާތަނަށް ވަނީ ސަލާމަތްކުރެވިފައެވެ.

 

ރެސްކިއު ވޯކާސް އަށް މައިންގައި ތިބި މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މުޅި އެ ސަރަހައްދުގައި ދުންފުނީގެ އަސަރު ގަދަވުމެވެ. އެގޮތުން މައިންގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް ރެސްކިއު ވޯކާސް އަށް ވަނީ ދަތިވެފައެވެ.

 

ކޮލްކަތާ ޓެލެގްރާފް ނޫހަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާގެ ޖައި ޕްރަކާޝް ވިދާޅުވީ އެ މައިނަކީ ސަލާމަތީގޮތުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައިހުރި ތަނެއް ނޫން ކަމަށާއި، މައިނުގައި މީހުން ތާށިވީ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ އިހުމާލުން ކަމަށެވެ.

 

އިންޑިއާއިން އުފައްދާ 29 އިންސައްތަ ކޯލް އަކީ ފަގީރު ސްޓޭޓެއްކަމަށްވާ ޖާކަންޑް އިން އުފައްދާ ކޯލް އެވެ. އިންޑިއާގައި ޖުމްލަ 570 މައިން ހުންނައިރު، 2015 ވަނަ އަހަރު އެކި ހާދިސާތަކުގައި 38 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް