20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ޕްރިމިއާ ލީގު

ލީގު ތަށްޓާ ބެހޭގޮތުން ސިޓީ އަށް ދެއްކޭނެ ވާހަކައެއް ނެތް: ގާޑިއޯލާ

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  3. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ -- ގޫގުލް

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތަށްޓާމެދު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ވާހަކަ ދެއްކެން ނެތްކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

 

ބީބީސީ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ގާޑިއޯލާ ބުނީ ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮންނަ ޓީމާ 10 ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގެއް އޮތުމުން ދެންވެސް ވިސްނަން ޖެހޭނީ ކުރިޔަށް އޮތްނަ މެޗަށް ކަމަށާއި، އެ މެޗަށް އަބަދުވެސް ފޯކަސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

 

އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތަށްޓާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކެން ސިޓީ އަށް ނެތް ކަމަށާއި، ސިޓީގެ ޓާގެޓާ ބެހޭގޮތުންވެސް ސުވާލު ނުކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

 

މީގެއިތުރުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ ކުރިޔަށް އޮތީ ލީގުގައި ބާންލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ކަމަށާއި، އެ މެޗާމެދު ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ ކަމަށެވެ.

 

ލިވަޕޫލް އަތުން 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ބަލިވި މެޗަށް އަލިއަޅުވާލަމުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ އެ މެޗު ސިޓީން ފެށީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އިދިކޮޅު ޓީމުން ލިބުނު ފުރަތަމަ ފުރުސަތުން ގޯލު ކާމިޔާބުކުރި ކަމަށެވެ.

 

ގާޑިއޯލާ ބުނީ މެޗު ވަރަށް ހަމަހަމަ ކަމަށާއި، ލިވަޕޫލްގެ ކައުންޓާ އެޓޭކްތައް ސިޓީން ފުރަތަމަ ހާފްގައި ދިފާއުކުރި ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ރަނގަޅު އެޓޭކެއް ނުއުފެއްދޭކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ބުނީ ދެވަނަ ހާފްގައި ސިޓީގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނުނު ކަމަށެވެ.

 

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޕޮއިންޓް ތާވަލަށް ބަލާއިރު، ސިޓީ އޮތީ ކުޅުނު 19 މެޗުން ލިބުނު 39 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގަ އެވެ. ދެވަނައިގައި 43 ޕޮއިންޓާއެކު ލިވަޕޫލް އޮތްއިރު، 49 ޕޮއިންޓާއެކު އެއްވަނައިގައި އޮތީ ޗެލްސީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް