16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 04 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ޕްރިމިއާ ލީގު

ލީގު ތަށްޓާ ބެހޭގޮތުން ސިޓީ އަށް ދެއްކޭނެ ވާހަކައެއް ނެތް: ގާޑިއޯލާ

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  3. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  4. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  5. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  6. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  7. މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ މައްސަލައިގެ ތަހްގީގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް: ފުލުހުންގެ އިދާރާ
  8. ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި މީދާ ކޮށިތަކެއް!


މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ -- ގޫގުލް

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތަށްޓާމެދު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ވާހަކަ ދެއްކެން ނެތްކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

 

ބީބީސީ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ގާޑިއޯލާ ބުނީ ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮންނަ ޓީމާ 10 ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގެއް އޮތުމުން ދެންވެސް ވިސްނަން ޖެހޭނީ ކުރިޔަށް އޮތްނަ މެޗަށް ކަމަށާއި، އެ މެޗަށް އަބަދުވެސް ފޯކަސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

 

އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތަށްޓާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކެން ސިޓީ އަށް ނެތް ކަމަށާއި، ސިޓީގެ ޓާގެޓާ ބެހޭގޮތުންވެސް ސުވާލު ނުކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

 

މީގެއިތުރުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ ކުރިޔަށް އޮތީ ލީގުގައި ބާންލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ކަމަށާއި، އެ މެޗާމެދު ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ ކަމަށެވެ.

 

ލިވަޕޫލް އަތުން 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ބަލިވި މެޗަށް އަލިއަޅުވާލަމުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ އެ މެޗު ސިޓީން ފެށީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އިދިކޮޅު ޓީމުން ލިބުނު ފުރަތަމަ ފުރުސަތުން ގޯލު ކާމިޔާބުކުރި ކަމަށެވެ.

 

ގާޑިއޯލާ ބުނީ މެޗު ވަރަށް ހަމަހަމަ ކަމަށާއި، ލިވަޕޫލްގެ ކައުންޓާ އެޓޭކްތައް ސިޓީން ފުރަތަމަ ހާފްގައި ދިފާއުކުރި ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ރަނގަޅު އެޓޭކެއް ނުއުފެއްދޭކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ބުނީ ދެވަނަ ހާފްގައި ސިޓީގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނުނު ކަމަށެވެ.

 

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޕޮއިންޓް ތާވަލަށް ބަލާއިރު، ސިޓީ އޮތީ ކުޅުނު 19 މެޗުން ލިބުނު 39 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގަ އެވެ. ދެވަނައިގައި 43 ޕޮއިންޓާއެކު ލިވަޕޫލް އޮތްއިރު، 49 ޕޮއިންޓާއެކު އެއްވަނައިގައި އޮތީ ޗެލްސީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް