17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

މައުމޫން

ވިލިއަން ހޯދުމަށް ޔުނައިޓެޑުން މަސައްކަތްކުރަނީ!

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:28 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފިލްޑަރު ވިލިއަން -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފިލްޑަރު ވިލިއަން ހޯދުމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.


އިނގިރޭސި ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނީ ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާއާ ދިމާކޮށް ވިލިއަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޔުނައިޓެޑުން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެ ކްލަބުން 25 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ ބިޑެއް މިހާރު ތައްޔާރުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.


މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޗެލްސީ ހޯދި ދަށް ނަތީޖާތަކުގެ ސަބަބުން ވިލިއަން އެޓީމު ދޫކޮށް އެހެން ކްލަބަކަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ކުރިން ބެލެވުނު ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ ޗެލްސީގައި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މަޑުކުރުމަށް ނިންމާފަ އެވެ.


އެއްބަސްވުން އާކުރުމަށްފަހު ޗެލްސީގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިލިއަން އޭރު ބުނީ ކްލަބާ އެކު އިތުރު ހަތަރު އަހަރު މަޑުކުރަން ޖެހުމުން އެކަމާ ވަރަށް އުފާވެފައިވާ ކަމަށާއި، ކްލަބަށް އިތުރު ކާމިޔާބީތައް ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ހޯދައިދިނުމަށް ކެތް މަދުވެފައި ހުރި ކަމަށެވެ.


މީގެ އިތުރުން 2013 ވަނަ އަހަރު ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވި ވިލިއަން ބުނީ އޭނާ އުންމީދު ކުރަނީ ފާއިދުވެ ދިޔަ ސީޒަނުގައި ކްލަބުގައި ދެއްކި ކުޅުން އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ތަކުރާރުކޮށް އެ ފޯމުގައި ހުރުން ކަމަށެވެ.


މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޗެލްސީގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދާފައިވާ ވިލިއަން ވަނީ އެ ކްލަބަށް މިހާތަނަށް ކުޅުނު 157 މެޗުގައި 24 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ އެ ކްލަބާ އެކު އެއް ޕްރިމިއާ ލީގް އަދި އެއް ފުޓުބޯޅަ ލީގް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް