19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

މައުމޫން

ވިލިއަން ހޯދުމަށް ޔުނައިޓެޑުން މަސައްކަތްކުރަނީ!

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:28 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފިލްޑަރު ވިލިއަން -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ މިޑްފިލްޑަރު ވިލިއަން ހޯދުމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.


އިނގިރޭސި ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނީ ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާއާ ދިމާކޮށް ވިލިއަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޔުނައިޓެޑުން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެ ކްލަބުން 25 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ ބިޑެއް މިހާރު ތައްޔާރުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.


މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޗެލްސީ ހޯދި ދަށް ނަތީޖާތަކުގެ ސަބަބުން ވިލިއަން އެޓީމު ދޫކޮށް އެހެން ކްލަބަކަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ކުރިން ބެލެވުނު ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ ޗެލްސީގައި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މަޑުކުރުމަށް ނިންމާފަ އެވެ.


އެއްބަސްވުން އާކުރުމަށްފަހު ޗެލްސީގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިލިއަން އޭރު ބުނީ ކްލަބާ އެކު އިތުރު ހަތަރު އަހަރު މަޑުކުރަން ޖެހުމުން އެކަމާ ވަރަށް އުފާވެފައިވާ ކަމަށާއި، ކްލަބަށް އިތުރު ކާމިޔާބީތައް ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ހޯދައިދިނުމަށް ކެތް މަދުވެފައި ހުރި ކަމަށެވެ.


މީގެ އިތުރުން 2013 ވަނަ އަހަރު ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވި ވިލިއަން ބުނީ އޭނާ އުންމީދު ކުރަނީ ފާއިދުވެ ދިޔަ ސީޒަނުގައި ކްލަބުގައި ދެއްކި ކުޅުން އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ތަކުރާރުކޮށް އެ ފޯމުގައި ހުރުން ކަމަށެވެ.


މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޗެލްސީގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދާފައިވާ ވިލިއަން ވަނީ އެ ކްލަބަށް މިހާތަނަށް ކުޅުނު 157 މެޗުގައި 24 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ އެ ކްލަބާ އެކު އެއް ޕްރިމިއާ ލީގް އަދި އެއް ފުޓުބޯޅަ ލީގް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް