19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ތައުލީމް

ދިވެހި ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތީ 26 ފަރާތަކުން: އެޑިއުކޭޝަން

 • ސްކޫލް ފެށޭއިރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ސްކޫލެއްގައި ޓީޗަރުން ހަމަވާނެ
 • އަމާޒަކީ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން މަދުކުރުން
 • ސްކޫލް ކުދިންގެ ހުރިހައި ފޮތްތަކެއް ހަމަވާނެ
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 4 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:25 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
 8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ހއ ސުލިގަމު ސްކޫލް ކުދިން -- އާކައިވް

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި މިހާރު ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ތިބި މަގާމްތަކަށް ދިވެހިން ހޯދަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ 26 ފަރާތަކުން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ތިބި މަގާމްތަކަށް ދިވެހިން ހޯދަން ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ކުރިމަތިލާފައި ވަނީ 26 ފަރާތަކުން ކަމަށެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީގެ މަގުސަދަކީ ދިވެހި ޓީޗަރުން ލިބެން ހުރި ހުރިހައި ދާއިރާއަކަށް ވެސް ދިވެހިން ހަމަޖެއްސުން ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ބަދަލުގައި ދިވެހި ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނުގައި ދީފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލާއިރު ކުރިމަތިލި ފަރާތްއް މަދު ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް ދުވަސްތަކުގައި ވެސް އިތުރު ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެ މިނިސްޓްރީގެ އިއުލާނުގައި ބުނި ގޮތުގައި ދިވެހިން ހޯދަނީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު 30ގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ބިދޭސީން ތިބި މަގާމުތަކަށެވެ. އެއީ އެ މަގާމްތަކުގައި ތިބި ބިދޭސީންނަކީ ދިވެހީން ނުލިބިގެން އެ މަގާމުތަކަށް ލާފައި ތިބި ޓީޗަރުން ކަމަށް އިއުލާނުގައި ބުންޏެވެ.

 

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށާއިރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކުގައި ވެސް ޓީޗަރުން ހަމަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށޭއިރު ހުރިހައި ކަމެއްވެސް ހުންނާނީ ހަމަޖެހިފައި ކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް