25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ތައުލީމް

ދިވެހި ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތީ 26 ފަރާތަކުން: އެޑިއުކޭޝަން

 • ސްކޫލް ފެށޭއިރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި ސްކޫލެއްގައި ޓީޗަރުން ހަމަވާނެ
 • އަމާޒަކީ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން މަދުކުރުން
 • ސްކޫލް ކުދިންގެ ހުރިހައި ފޮތްތަކެއް ހަމަވާނެ
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 4 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:25 | |

މަގުބޫލް

 1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
 2. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
 3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
 4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
 5. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
 6. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި
 7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
 8. މަޖިލީހުގައި ހޫނު ބަހުސެއް: އިލްހާމާއި ލަތީފުގެ ބަހުގެ ހަމަލާ ރައީސަށް


ހއ ސުލިގަމު ސްކޫލް ކުދިން -- އާކައިވް

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި މިހާރު ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ތިބި މަގާމްތަކަށް ދިވެހިން ހޯދަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިލީ 26 ފަރާތަކުން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ތިބި މަގާމްތަކަށް ދިވެހިން ހޯދަން ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ކުރިމަތިލާފައި ވަނީ 26 ފަރާތަކުން ކަމަށެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީގެ މަގުސަދަކީ ދިވެހި ޓީޗަރުން ލިބެން ހުރި ހުރިހައި ދާއިރާއަކަށް ވެސް ދިވެހިން ހަމަޖެއްސުން ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ބަދަލުގައި ދިވެހި ޓީޗަރުން ހޯދުމަށް ކުރި އިއުލާނުގައި ދީފައިވާ މުއްދަތަށް ބަލާއިރު ކުރިމަތިލި ފަރާތްއް މަދު ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް ދުވަސްތަކުގައި ވެސް އިތުރު ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެ މިނިސްޓްރީގެ އިއުލާނުގައި ބުނި ގޮތުގައި ދިވެހިން ހޯދަނީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު 30ގެ ނިޔަލަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ބިދޭސީން ތިބި މަގާމުތަކަށެވެ. އެއީ އެ މަގާމްތަކުގައި ތިބި ބިދޭސީންނަކީ ދިވެހީން ނުލިބިގެން އެ މަގާމުތަކަށް ލާފައި ތިބި ޓީޗަރުން ކަމަށް އިއުލާނުގައި ބުންޏެވެ.

 

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށާއިރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކުގައި ވެސް ޓީޗަރުން ހަމަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށޭއިރު ހުރިހައި ކަމެއްވެސް ހުންނާނީ ހަމަޖެހިފައި ކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް