19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ފުޓުބޯޅަ

މުސްތާފީ ދަނީ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވަމުން، ސްކޮޑާ ގުޅޭނެ ވަރަށް އަވަހަށް: ވެންގާ

ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  5. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


އާސެނަލްގެ ފަރިތަކުމުގެ ތެރެއިން -- ގޫގުލް

އާސެނަލް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަންގެ ޑިފެންޑަރު މުސްތާފީ ދަނީ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވަމުން ކަމަށާއި، ސްކޮޑާ ވަރަށް އަވަހަށް ގުޅޭނެ ކަމަށް އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ބުނެފި އެވެ.

 

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވެންގާ ބުނީ މުސްތާފީ އަށް ލިބުނު އަނިޔާއިން އޭނާ ރިކަވާވެފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު ނޯމަލް ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވަރަށް އަވަހަށް އޭނާ ސްކޮޑާ ގުޅޭނެކަމަށްވެސް ވެންގާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

މުސްތާފީ އަށް އަނިޔާވީ މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސްޓޯކް ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުންނެވެ. އެ މެޗުގައި މުސްތާފީގެ ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑަށް ވަނީ އަނިޔާވެފަ އެވެ.

 

އެވަޓަން އިން 2009 ވަނަ އަހަރު ކެރިޔަރު ފެށި އުމުރުން 24 އަހަރުގެ މުސްތާފީ ވަނީ ސަމްޕްޑޯރިއާ އަދި ވެލެންސިއާ އަށްވެސް ކުޅެފަ އެވެ. އެގޮތުން އޭނާ އާސެނަލް އަށް ބަދަލުވީ މި އަހަރު ވެލެންސިއާ އިންނެވެ.

 

ޖަރުމަނާއެކު ވޯލްޑްކަޕްވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ މުސްތާފީ ވަނީ އާސެނަލްއާއެކު އޭނާ ހޭދަކުރި މަދު ދުވަސްކޮޅު އެޓީމަށް 15 މެޗު ކުޅެފައެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ އަންނަނީ އެޓީމުގެ ޑިފެންސްލައިންގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރަމުންނެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް