16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 04 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ރާއްޖެ - އިންޑިއާ

ދޫނިދޫގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ޑޮކްޓަރުގެ މައްސަލަ އިންޑިއާ އެމްބަސީއަށް

 • ފަރުވާ ދިނުމުގައި ޑޮކްޓަރު އިހްމާލުވި ކަމުގެ ތުހުމަތު
 • ޑޮކްޓަރު މުއާމަލާތް ކުރަނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ޕާޓީތައް
 • އެ މައްސަލަ އެޗްއާރްސީއެމަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައިވޭ
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 21 މާރޗް 2018 | ބުދަ 12:59 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
 2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
 3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
 4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
 5. ތިމަންނާ ހަމައެކަނި ޑޮލަރު ގަތީއޭ ބުނެ މިކަން ހިންދާލެވޭކަށް ނެތް!
 6. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
 7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
 8. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު


ދޫނިދޫ: ދޫނިދޫ ޑޮކްޓަރުގެ މައްސަލަ ވަނީ އިންޑިއާ އެމްބަސީއަށް ހުށަހަޅާފައި -- ގޫގުލް

ފުލުހުންގެ ތަހުގީގީ ޖަލު، ދޫނިދޫގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭ އިންޑިއާ ޑޮކްޓަރުގެ އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްސަލަ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޑިންޑިއާ އެމްބަސީއަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީ ޗެއާޕާސަންގެ ނާއިބު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލްގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ގައިދީންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި، އެތަނުގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ޑޮކްޓަރު އިހްމާލުވެފައިވާ ކަމަށާއި ބަންދުގެ ކޮށްފައިވާ މީހުންނާ މެދު އެ ޑޮކްޓަރު މުއާމަލާތް ކުރަނީ ބަލި މީހުންނާ މެދު އަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާގެ މައްސަލަ އިންޑިއާ އެމްބަސީއަށާއި އެޗްއާރްސީއެމަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތަހުގީގަށް ދޫނިދޫގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުންނާ މެދު ޑޮކްޓަރު އިހްމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ދަންވަރުގެ ވަގުތުތަކުގައި ދޫނިދޫ ކްލިނިކަށް ގެންދިއުމުން، ރުޅި އިސްކޮށް، ބަލި މީހުންނާ މެދު އޭނާ ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި ބައެއް މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ދިނުމަށް އެ ޑޮކްޓަރު ގަސްތުގައި ދެކޮޅު ހަދާފައިވާ ކަަމަށް ވެސް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެގޮތުން ގުޅިތަކުން ތަގައްޔަރުވެފައިވާ ފެން ބޯން ޖެހުމުން، ބައެއް ގައިދީންނަށް ޑައިރިއާ ޖެހިފައިވުމުން، ސާފު ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޑޮކްޓަރު ލަފާ ދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި ބޭސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވެސް އެ ޑޮކްޓަރު ފަރުވާ ކުޑަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެއެވެ. އިންޑިއާގެ އެ ޑޮކްޓަރުގެ މައްސަލަ އިންޑިއާ އެމްބަސީއަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އެ ޑޮކްޓަރުގެ މައްސަލަ އެޗްއާރްސީއެމަށާއި ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހެޅުމުން ވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ތިމަންނަ

11 މަސް ކުރިން

ލަފާކުރެވެނީ ޑޮކްޓަރުގެ "ރިމޯޓް " އޮންނަނީ އެހެން ބައެއްގެ އަތުގައިހެން

0
0
އަބްދުންނާ

11 މަސް ކުރިން

ދެން އަވަހަށް އޭނާގާތު ބުނެގެން އިންޑިއާ ޕާސްޕޯޓް ދޫކޮށްލުވާފަ އޭނާއަށް ދިވެހި ޕާސްޕޯޓެއް ދޭންފެނޭ

0
0