21 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ | 12 މާ
10 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:25
މެންދުރު 12:13
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:48

އިހުތިޖާޖް

ވީ މީޑިއާގެ ޓެކްނީޝަނެއް މުޒާހަރާ އިން ހައްޔަރު ކޮށްފި

  • ޓެކްނީޝަން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މުޒާހަރާ ކަވަރ ކުރަން އުޅެނިކޮށް
  • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައި
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 14 ފެބުރުވަރީ 2018 | ބުދަ 23:39 | |

މަގުބޫލް

  1. އިބޫއަށް ކުރުނބާ އުފުލައިދިން ޕިކަޕް ޑްރައިވަރަށް ވީގޮތުގެ ވާހަކަ
  2. ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކާ ރައީސްގެ ފްލައިޓުން މެމްބަރު ރިޔާޒު މާލެ ނުގެންނެވި!
  3. އުފަން ރަށުގެ ހޫނު މަރުޙަބާއިން ފައިސަލް އުފަލުން ރޮވިއްޖެ
  4. އަންހެންނަށް ކުޑައިމީސްވާ ފަދަ ބަސްފުޅެއް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ!
  5. އިބޫގެ ބެނަރ ހަރުކުރުމަށް އެޗްޑީސީއާއި ފުލުހުން ހުރަސްއަޅައިފި
  6. އިބޫ ބޫޓާ އެކު ވެންނެވި ތަނަކީ ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކުރީގެ މިސްކިތެއް!
  7. ފިޔާތޮށި ކުލަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭނޭ ކަމަށް ބުނެފި
  8. ބުދު ގެލެރީ އަދިވެސް ނުނަގާ، އަދިވެސް ބަރާބަރަށް އިޝްތިހާރު ކުރަނީ!


އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

ވީ މީޑިއާގެ ޓެކްނީޝަނެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ރިޔާޒް ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޏ. ފުވައްމުލައް ފްލޯރާމާގޭ, މުހައްމަދު ރިޔާޒް ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސިލްސިލާ އިހްތިޖާޖް ކަވަރ ކުރުމަށް މިރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ. 

ހަރުގެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ އިހްތިޖާޖް ކުރަމުންދިޔަ މީހުން ފަހަތަށް ޖެއްސުމުގެ ތެރޭގައި ފުލުހުން ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފާއި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޢަބްދުﷲ ހިމެނެއެވެ. އެމެންބަރުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެމެންބަރުންގެ މޫނަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މިރޭ ވެސް ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒް ކުރުމަށް ގޮވާލާ އަޑު އުފުލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް