18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 08 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32

ދެކުނު އެފްރިކާ

ގޯސް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރަން އަދި އިސްތިއުފާ ދޭން ޖެހޭ ކަމެއް ވެސް ނެތް: ރައީސް ޒޫމާ

  • ރައީސް ޒޫމާ އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައިފި ނަމަ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގާނެ ކަމަށް ރޫލިން ޕާޓީން ވަނީ ބުނެފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 14 ފެބުރުވަރީ 2018 | ބުދަ 20:00 | |

މަގުބޫލް

  1. މަރުހަބާގެ މާފަތިތައް ބަލައިނުގަނެ މެޑަމް ފާތުން ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޖައްސައިފި!
  2. އެނގޭތަ؟: އިބޫއަކީ މޮޅު ފޮޓޯގްރާފަރެއް!
  3. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
  4. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
  5. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
  6. ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާ 396 މީހަކަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފުރޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި!
  7. ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން 20000 ފޯމު ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި
  8. ރާއްޖެ ޓީވީގެ އަބުރުފުޅު ފަންޑަށް މިހާރު ނޫހުން އެހީވެއްޖެ


ރައީސް ޒޫމާ -- ގޫގުލް

ގޯސް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި އަދި އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމުުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް ޖޭކޮބް ޒޫމާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ވެރިކަން ކުރާ އެފްރިކަން ނެޝެނަލް ކޮންގްރެސް (އޭއެންސީ) އިން ރައީސް ޒޫމާ އަށް އަންގަވާފައިވާ އިރު ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެމަނިކުފާނު އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައިފި ނަމަ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގާނެ ކަމަށް އޭއެންސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ރައީސް ޒޫމާ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަށް "ގޯސްކޮށް ކުރެވުނީ ކޮންކަމެއް ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބުނެނުދެވޭނެ ކަމަށާއި ކަންކަން ދަނީ ވަރަށް ނުހައްގުން," ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޒޫމާ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ޖޫން މަހަށް ފަހު ވެރިކަމުން ދުރަށްޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި މިހާރު ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތާ މެދު ވަރަށް ދެކޮޅު ކަމަށެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުގައި 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހުންނެވި ޒޫމާއަށް ވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުތަކާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން އޭއެންސީގެ ލީޑަރު ކަމަށް ޒޫމާގެ ބަދަލުގައި ސައިރިލް ރާމަފޯސާ ވަނީ އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ.

މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހު ރައީސް ޖޭކޮބް ޒޫމާގެ މައްޗަށް އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގިއެވެ. އެ ވޯޓުން ރައީސް ޒޫމާ ވަނީ ސަލާމަތްވެވަޑައިގެންފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް