23 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހުކުރު | ހިޔަވިހާ 10

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ބަހައްޓާފައި ހުންނެވީ އިންސާނުން ބަހައްޓަން ހެޔޮވާވަރުގެ ތަނެއްގައެއް ނޫން: ގާނޫނީ ވަކީލު

  • އެ މައްސަލަ އެޗްއާރުސީއެމް އަަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި
  • ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވެސް ވަނީ އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައި
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | @Murshidhu

| 14 ފެބުރުވަރީ 2018 | ބުދަ 16:13 | |އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ހިސާން ހުސެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރީ އިންސާނުން ބަހައްޓަން ހެޔޮވާވަރުގެ ތަނެއްގައި ނޫން ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ހިސާން ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހިސާން ވިދާޅުވީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔަރާ މެދު އަމަލު ކުރެވެމުންދަނީ އެ މަގާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކާ މެެދު އަމަލު ކުރެވިގެންވާނެ ގޮތައް ނޫން ކަމަށެވެ.

ހިސާން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ބަހައްޓާފައިވާ ތަނުގެ މައްސަލަ ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފަރާތުން ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށް ހިސާން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭން އެކަށީގެން ވާވަރުގެ މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ނުވާތީ. ހަމަ އެއާ އެކު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ވެސް އެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅިން. ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ޖެހުނު ސަބަބަކީ މީގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ހައްޔަރު ކުރެވިގެން އުޅުނުއިރު އޮންނާނެ ނިންމަވާފައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވީސް އިން ދައުލަތުގެ އިސް މަގާމުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގުޅޭއިރު އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ އިންޓާނަލް އުސޫލެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް،" ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިޝްވަތު ހިފައި ވަކި ގޮތަކަށް ހުކުމް ނެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމުގެ ތުހްމަތުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ހައްޔަރުކުރީ މި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ސިފައިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަދެގެންނެވެ. އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދޮރުތައް ހަލާކުކޮށްލައިގެން ސިފައިން އެތަނަށް ވަދެފައިވާއިރު އޭރު އެތަނަށް ވަން މީހުންގެ މައްޗަށް ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުމުގެ އަދަބު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަނޑައެޅުއްވި ވާހަކަ މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް ހިސާން ތަކުރާރުކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިހާރު ވަނީ އެކަން ދޮގުކޮށްފައެވެ. ހިސާން ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުރުމަތްކެނޑިކަމުގެ އަދަބު ބައެއް މީހުންގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާނެ ކަމަށް ތަހްގީގަށް އައި ފުލުހުންނަށް ވެސް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނީ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށްގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ ވަކީލެއްގެ ގޮތުން ބައްދަލުވުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް


އެންމެ ފަހުގެ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް