18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 08 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32

ކުއްލިހާލަތު

ޔޫއޭއީގެ ރައްޔިތުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އެ ގައުމުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

  • ރާއްޖޭގެ ހާލަތު މިހާރު އޮތް ގޮތުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރެއް ނޫނީ ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނީ
  • ރާއްޖެ އައުމަކީ ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫން
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 14 ފެބުރުވަރީ 2018 | ބުދަ 13:17 | |

މަގުބޫލް

  1. މަރުހަބާގެ މާފަތިތައް ބަލައިނުގަނެ މެޑަމް ފާތުން ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޖައްސައިފި!
  2. އެނގޭތަ؟: އިބޫއަކީ މޮޅު ފޮޓޯގްރާފަރެއް!
  3. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
  4. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
  5. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
  6. ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާ 396 މީހަކަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފުރޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި!
  7. ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން 20000 ފޯމު ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި
  8. ރާއްޖެ ޓީވީގެ އަބުރުފުޅު ފަންޑަށް މިހާރު ނޫހުން އެހީވެއްޖެ


ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް -- ގޫގުލް

ޔުނައިޓަޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ރައްޔިތުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އެ ގައުމުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ޔޫއޭއީގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލާދީ ބޭރު މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތު މިހާރު އޮތް ގޮތުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރެއް ނޫނީ ނުކުރުމަށާއި ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ވަންދެން، ރާއްޖެއަށް އައުމަކީ ރައްކާތެރިކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ތިއްބެވި ޔޫއޭއީ ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށް، އެ ގައުމުން ބުނެފައި ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި ރާއްޖޭގެ އިދާރާތަކުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް ކިޔަމަންވުމަށެވެ.

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން 15 ދުވަހަށް ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމުން، ހަ ގައުމަކުން ވެސް ވަނީ ރާއްޖެއަށް އައުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާ، ސިންގަޕޫރް އާއި ޗައިނާ އާއި އެމެރިކާ އާއި ސައުދީ އާއި އިނގިރޭސީވިލާތުގެ އިތުރުން ކެނެޑާއިން ވެސް ވަނީ ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް