21 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ | 12 މާ
10 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:25
މެންދުރު 12:13
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:48

ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން

ޕީޕީއެމް ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޓްވީޓާ އެކައުންޓްތަކެއް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

 • ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި "އަސުރުމާ" އަދި "އަމާޒު ޔަގީން" ހިމެނޭ
 • ޕީޕީއެމްގެ ސޯސަލް މީޑިއާގެ އެކްޓްވިސްޓުންގެ އެކައުންޓްތަކެއް ވެސް ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ
 • ރައީސްގެ އަނބިކަބަލުން މެޑަމް ފާތުންގެ ޓްވީޓާ އެކައުންޓްގެ ވެސް ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 13 ފެބުރުވަރީ 2018 | އަންގާރަ 20:41 | |

މަގުބޫލް

 1. އިބޫއަށް ކުރުނބާ އުފުލައިދިން ޕިކަޕް ޑްރައިވަރަށް ވީގޮތުގެ ވާހަކަ
 2. ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކާ ރައީސްގެ ފްލައިޓުން މެމްބަރު ރިޔާޒު މާލެ ނުގެންނެވި!
 3. އުފަން ރަށުގެ ހޫނު މަރުޙަބާއިން ފައިސަލް އުފަލުން ރޮވިއްޖެ
 4. އަންހެންނަށް ކުޑައިމީސްވާ ފަދަ ބަސްފުޅެއް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ!
 5. އިބޫގެ ބެނަރ ހަރުކުރުމަށް އެޗްޑީސީއާއި ފުލުހުން ހުރަސްއަޅައިފި
 6. އިބޫ ބޫޓާ އެކު ވެންނެވި ތަނަކީ ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކުރީގެ މިސްކިތެއް!
 7. ފިޔާތޮށި ކުލަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭނޭ ކަމަށް ބުނެފި
 8. ބުދު ގެލެރީ އަދިވެސް ނުނަގާ، އަދިވެސް ބަރާބަރަށް އިޝްތިހާރު ކުރަނީ!


ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ކެމްޕޭން ހަރަކާތެއްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަބަލުން މެޑަމް ފާތުން -- ފޭސްބުކް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ ރަސްމީ ޓްވީޓާ އެކައުންޓާއި ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސަތުތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރާ ބައެއް އެކައުންޓުތައް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ޕްރޮމޯޓް ކުރާ މި ޓްވީޓާ އެކައުންޓުތައް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގައެވެ. ސަސްޕެންޑް ކުރި ޕީޕީއެމްގެ ޓްވީޓާ އެކައުންޓުތަކުގެ ތެރޭގައި "އަސުރުމާ" އަދި "އަމާޒު ޔަގީން" ހިމެނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި އެކައުންޓްތައް ސަސްޕެންޑް ކުރީ ކޮން ސަބަބަކާއި ގުޅިގެން ކަމެއް ނޭނގެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޕީޕީއެމްގެ ސޯސަލް މީޑިއާގެ ގިނަ އެކްޓިވިސްޓުންގެ ޓްވީޓާ އެކައުންޓުތައް ވެސް ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޕީޕީއެމްގެ ހުޅުމާލެ ޒުވާނުންގެ ގޮފީގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ޒައިދުލް އަމީންގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓު ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް