22 މެއި 2018 | އަންގާރަ | 03 ރޯނު

ދެކުނު އެފްރިކާ

ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ރަސްމީކޮށް ޒޫމާ އަށް އޭއެންސީން އަންގައިފި

  • އޭއެންސީން އެންގި އެންގުމަށް ރައީސް ޒޫމާ ކޮންމެވެސް އެއް ޖަވާބެއް ބުދަ ދުވަހު ދެއްވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 13 ފެބުރުވަރީ 2018 | އަންގާރަ 19:25 | |ރައީސް ޒޫމާ -- ރޮއިޓަރސް

"ގައުމުގެ ހައްގުގައި" ވެރިކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް ޖޭކޮބް ޒޫމާ އަށް ވެރިކަން ކުރާ އެފްރިކަން ނެޝެނަލް ކޮންގްރެސް (އޭއެންސީ) އިން ރަސްމީކޮށް އަންގައިފިއެވެ.

އޭއެންސީން އެންގި އެންގުމަށް ރައީސް ޒޫމާ ކޮންމެވެސް އެއް ޖަވާބެއް ބުދަ ދުވަހު ދެއްވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އުމުރުފުޅުން 75 އަހަރުފުޅުގެ ޒޫމާ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވާނަމަ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ނިންމާފައިވާއިރު މި ވޯޓް ޒޫމާއަށް ގެއްލިގެންގެންދާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ. ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުގައި 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހުންނެވި ޒޫމާއަށް ވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުތަކާއި ކުރިމަތިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

ޑިސެމްބަރުމަހުން ފެށިގެން އޭއެންސީގެ ލީޑަރު ކަމަށް ޒޫމާގެ ބަދަލުގައި ސައިރިލް ރާމަފޯސާ ވަނީ އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ޒޫމާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަހާއި ހަމަހާއި ދޭތެރޭ އެމަނިކުފާނު އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހު ރައީސް ޖޭކޮބް ޒޫމާގެ މައްޗަށް އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ނެންގެވިއެވެ. އެ ވޯޓުން ރައީސް ޒޫމާ ވަނީ ސަލާމަތްވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް