19 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި | 05 ފުސް
06 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
އިޝާ 19:41
މަޣްރިބް 18:24
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

ކޭޝްލެސް ރައިޑް

ބީއެމްއެލް އިން ކޭޝްލެސް ރައިޑް ހުޅުމާލޭގައި ތައާރަފުކޮށްފި

  • ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުން ކޮށްގެން ޓެކްސީތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ފަސޭހަ ޚިދުމަތެއް މިއީ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 13 ފެބުރުވަރީ 2018 | އަންގާރަ 17:52 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމްޑީޕީ އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފި
  2. ފައިރޫޒް ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި އަލުން ގުޅިއްޖެ
  3. ޤައުމަށްޓަކައި ކުރައްވާ މަސައްކަތް ނުކުރެއްވޭ ގޮތަށް ބައްޕަ މިނިވަންވާކަށް ނޭދެން: އިމްރާންގެ ދަރިކަނބަލުން
  4. ސަލްމާން ކޫރޫއިންގެ ކުރިމަތީގައި ޖާންވީ ލަދުގަންނަވާލި ގޮތް ކިޔައިދީފި
  5. އެސްއޯ ފުލުހުންތަކެއް އިހަވަންދޫއަށް އަރައި، ހިންގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
  6. އިމްރާންއާ ޑީލް ހަދަން ސަރުކާރުން މީހަކު ފޮނުވައިފި: މަހްލޫފް
  7. އެސްއޯ ފުލުހުންގެ އަމަލުތަކުން އަނިޔާ ލިބުނު ވެއިޓަރު އިތުރު ފަރުވާއަށް ދިއްދޫއަށް ފޮނުވާލައިފި
  8. ބޮޑުވަޒީރަކަށް ރައީސް ޔާމީން ގެނެސް، ދިގު ދައުރަކަށް ބެހެއްޓިދާނެ: ނިހާން


ކޭޝްލެސް ރައިޑް ފޯރުކޮށްދޭ ޓެކްސީއެއް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ސިމާހާ ނަސީމް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުން ކޮށްގެން ޓެކްސީތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ފަސޭހަ ޚިދުމަތެއް ކަމުގައިވާ “ބީއެމްއެލް ކޭޝްލެސް ރައިޑް” ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.


މި ޚިދުމަތުގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާނީ ޓެކްސީތަކުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް (ޕީއޯއެސް) މެޝިނެކެވެ. އަދި ޑެބިޓް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ޓެކްސީއަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން ފައިސާ ދެއްކި ކަމުގެ ރަސީދެއް ލިބޭނެއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ކޭޝްލެސް ރައިޑްގެ ހިދުމަތް މާލެސިޓީގައި ތައާރަފުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގައެވެ. އަދި މި ހިދުމަތް މާލެސިޓީގައި ތައާރަފުކޮށްދެއްވަމުން ބީއެމްއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ އަދި ޑައިރެކްޓަރ އޮފް އޮޕަރޭޝަންސް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މި ފަދަ ފަސޭހަ ޚިދުމަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަވަހަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހަމަޖެހިގެންދިޔުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށާއި މި ޚިދުމަތުގެ ސަބަބުން ޓްރެފިކް ބޮޑު މަގުތަކުގައި ޓެކްސީ ދަތުރަށް ފަހު ފައިސާ ހަމަކުރުމަށް ނުވަތަ ބާކީ ލާރި ލިބެންދެން މަޑުކުރަން ނުޖެހި ފަސޭހަކަމާއެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް ދަތުރު ނިންމާލައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް މަގު ފަހިވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ދަނީ އެ ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށްވުރެ ރަނގަޅުކޮށް ފުޅާކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގް މެދުވެރިކޮށް ކްރެޑިޓް ކާޑަށާއި ޑެބިޓް ކާޑަށް އެދުމާއި އެކައުންޓް ހުޅުވުމާއި ލުއި ލޯނަށް އެދުމާއި ކަސްޓަމަރުންގެ މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް