20 ފެބުރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ | ހިޔަވިހާ 7

ފާރިސްއަށް ފެންފައިވާނެއް ނުފޮނުވިގެން އުޅޭތާ ތިން ދުވަސް!

  • "ފެން ފައިވާނަކީ އެހާ ނުރައްކާތެރި" އެއްޗެއްތޯ ޔުމްނާ ވަނީ ފުލުހުންނާއި ސުވާލުކުރައްވާފަ
  • ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ފާރިސް ހައްޔަރުކުރީ، ފެބުރުއަރީ އަށްވަނަ ދުވަހު
އަމިނަތް ނުޒުހާ | Nuzuha

| 13 ފެބުރުވަރީ 2018 | އަންގާރަ 08:18 | |ޔުމްނާ މައުމޫނު -- ރާއްޖެއެމްވީ

އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ފެންފައިވާނެއް ނުފޮނުވިގެން އުޅުއްވާތާ ތިން ދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަށާއި، ފެން ފައިވާނަކީ ވެސް ނުރައްކަލެއްތޯ ޔުމްނާ މައުމޫނު ސުވާލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޔުމްނާ މައުމޫނު ހޯމަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނު ތުރުކުރައްވައިގެން ހުންނެވީ، ހައްޔަރު ކުރި ދުވަހު ތުރުކުރައްވައިގެން ހުންނެވި އޮފީސް ބޫޓްކޮޅު ކަމަށާއި، އާއިލާއިން ފާރިސްއަށް ފެންފައިވާނެއް ފޯރުކޮށް ނުދެވިގެން އުޅޭތާ މިހާރު ތިން ދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް ފުލުހުން ހުއްދަ ނުދީގެން އުޅޭ ސަބަބެއް ވިސްނިވަަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ފެން ފައިވާނަކީ އެހާ ނުރައްކާތެރި" އެއްޗެއްތޯ ޔުމްނާ ވަނީ ފުލުހުންނާއި ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ފާރިސް ހައްޔަރު ކުރީ، ފެބުރުއަރީ އަށްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ފާރިސް މީގެ ކުރިން ޖަލުގައި 6 މަސް ދުވަސް ހޭދަކުރައްވައިފައިވެއެވެ. .

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް


އެންމެ ފަހުގެ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް