19 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި | 05 ފުސް
06 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
އިޝާ 19:41
މަޣްރިބް 18:24
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

ދެކުނު އެފްރިކާ

ޒޫމާ ވެރިކަމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޭއެންސީއިން ކަނޑައަޅައިފި

  • ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ޒޫމާއަށްދަނީ ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިވަމުން
  • ޕާޓީގެ ލީޑަރު ކަމަށް ވަނީ ރާމަފޯސާ އައްޔަން ކުރެވިފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 13 ފެބުރުވަރީ 2018 | އަންގާރަ 08:15 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމްޑީޕީ އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފި
  2. ފައިރޫޒް ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި އަލުން ގުޅިއްޖެ
  3. ޤައުމަށްޓަކައި ކުރައްވާ މަސައްކަތް ނުކުރެއްވޭ ގޮތަށް ބައްޕަ މިނިވަންވާކަށް ނޭދެން: އިމްރާންގެ ދަރިކަނބަލުން
  4. ސަލްމާން ކޫރޫއިންގެ ކުރިމަތީގައި ޖާންވީ ލަދުގަންނަވާލި ގޮތް ކިޔައިދީފި
  5. އެސްއޯ ފުލުހުންތަކެއް އިހަވަންދޫއަށް އަރައި، ހިންގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
  6. އިމްރާންއާ ޑީލް ހަދަން ސަރުކާރުން މީހަކު ފޮނުވައިފި: މަހްލޫފް
  7. އެސްއޯ ފުލުހުންގެ އަމަލުތަކުން އަނިޔާ ލިބުނު ވެއިޓަރު އިތުރު ފަރުވާއަށް ދިއްދޫއަށް ފޮނުވާލައިފި
  8. ބޮޑުވަޒީރަކަށް ރައީސް ޔާމީން ގެނެސް، ދިގު ދައުރަކަށް ބެހެއްޓިދާނެ: ނިހާން


2009 ވަަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ ޒޫމާ -- ގޫގުލް

ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވަން ދެކޮޅު ހެއްދެވުމުން ދެކުނު އެފްރިކާގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، އޭއެންސީއިން ރައީސް ޒޫމާ މަގާމުން ވަކިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރަސްމީކޮށް އަންގާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ޕާޓީގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދިގުދެމިގެން ދިޔަ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.

އުމުރުފުޅުން 75 އަހަރުފުޅުގެ ޒޫމާ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވާނަމަ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ނިންމާފައިވާއިރު މި ވޯޓް ޒޫމާއަށް ގެއްލިގެންގެންދާނެކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުގައި 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހުންނެވި ޒޫމާއަށް ވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުތަކާއި ކުރިމަތިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

އެފްރިކަން ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް(އޭއެންސީ) އިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ރަސްމީކޮށް ހާމަކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް އެ ޕާޓީގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ދެކުނު އެފްރިކާގެ ބައެއް މީޑިއާތަކަށާއި ރޮއިޓަރސް ނޫސް އޭޖެންސީއަށް ޕާޓީގެ ނިންމުން ކިޔައިދީފައެވެ.

މަގާމުން ދުރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން އަންނަމުންދާ ފިއްތުންތަކާއި އެކުވެސް ޒޫމާ ގެންދަވަނީ އެކަމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވަމުންނެވެ.

ޑިސެމްބަރުމަހުން ފެށިގެން އޭއެންސީގެ ލީޑަރު ކަމަށް ޒޫމާގެ ބަދަލުގައި ސައިރިލް ރާމަފޯސާވަނީ އައްޔަން ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް