21 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ | 12 މާ
10 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:25
މެންދުރު 12:13
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:48

ރައީސް މައުމޫންގެ ހާލަތު

ރައީސް މައުމޫން ހުންނެވީ ހަމަ ގަދަކޮށް: ޝަމީމް

 • ރައީސް މައުމޫނާއި ދެ ގަޑިއިރު ވަންދެން ވާހަކަ ދެކެވުނު
 • ރައީސް މައުމޫން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި
 • ރައީސް މައުމޫންގެ ހާލުކޮޅު ރަގަޅު
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 12 ފެބުރުވަރީ 2018 | ހޯމަ 21:44 | |

މަގުބޫލް

 1. އިބޫއަށް ކުރުނބާ އުފުލައިދިން ޕިކަޕް ޑްރައިވަރަށް ވީގޮތުގެ ވާހަކަ
 2. ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކާ ރައީސްގެ ފްލައިޓުން މެމްބަރު ރިޔާޒު މާލެ ނުގެންނެވި!
 3. އުފަން ރަށުގެ ހޫނު މަރުޙަބާއިން ފައިސަލް އުފަލުން ރޮވިއްޖެ
 4. އަންހެންނަށް ކުޑައިމީސްވާ ފަދަ ބަސްފުޅެއް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ!
 5. އިބޫގެ ބެނަރ ހަރުކުރުމަށް އެޗްޑީސީއާއި ފުލުހުން ހުރަސްއަޅައިފި
 6. އިބޫ ބޫޓާ އެކު ވެންނެވި ތަނަކީ ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކުރީގެ މިސްކިތެއް!
 7. ފިޔާތޮށި ކުލަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭނޭ ކަމަށް ބުނެފި
 8. ބުދު ގެލެރީ އަދިވެސް ނުނަގާ، އަދިވެސް ބަރާބަރަށް އިޝްތިހާރު ކުރަނީ!


ާގާނޫނީ ވަކީލު ހުސައިން ޝަމީމް -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރައީސް މައުމޫން މިވަގުތުވެސް ހުންނެވީ ގަދަކޮށް ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލު ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެެވެ.

ރައީސް މައުމޫނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ޝަމީމް ވަނީ " ރައީސް މައުމޫން ހުންނެވީ ހަމަ ގަދަކޮށް" މިފަދައިން ލިޔެފައިވާ ލިޔުން ކޮޅެއް ޓްވީޓްކޮށްފަ އެވެ.

ވަކީލު ޝަމީމު ވިދާޅުވީ ރައީސް މައުމޫނާއި ދެ ގަޑިއިރު ވަންދެން ވާހަކަ ދެއްކެވި ކަމަށާއި އެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ހިއްސާކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިފަދަ ޓްވީޓެއް ކުރެއްވީ، 

ރައީސް މައުމޫނާއެކު ދެކެވުނު ވާހަކަތައް ހާމަކުރެއްވުމަށްޓަކައި އަންގާރަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ. 

ރައީސް މަޢުމޫންގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތަކުގެ ތެރޭގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދީގެން ޤާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި ވަކިި ގޮތަކަށް ހުކުމް ނެރެ، މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ތުހުމަތުގެ އިތުރުން، ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުން އުފައްދައި، ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ނިކުތުމަށް ހިތްވަރުދީ، އެކަމަށް ރޭވުންތައް ރޭވުމުގެ ތުހުމަތު ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް