19 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި | 05 ފުސް
06 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
އިޝާ 19:41
މަޣްރިބް 18:24
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު

ޕްރިމިއާ ލީގު: ތާވަލުގެ ތިންވަނައަށް ލިވަޕޫލް ޖެހިލައިފި

  • ސައުތުހެމްޕްޓަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | @Saaif80

| 12 ފެބުރުވަރީ 2018 | ހޯމަ 13:14 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމްޑީޕީ އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފި
  2. ފައިރޫޒް ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި އަލުން ގުޅިއްޖެ
  3. ޤައުމަށްޓަކައި ކުރައްވާ މަސައްކަތް ނުކުރެއްވޭ ގޮތަށް ބައްޕަ މިނިވަންވާކަށް ނޭދެން: އިމްރާންގެ ދަރިކަނބަލުން
  4. ސަލްމާން ކޫރޫއިންގެ ކުރިމަތީގައި ޖާންވީ ލަދުގަންނަވާލި ގޮތް ކިޔައިދީފި
  5. އެސްއޯ ފުލުހުންތަކެއް އިހަވަންދޫއަށް އަރައި، ހިންގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
  6. އިމްރާންއާ ޑީލް ހަދަން ސަރުކާރުން މީހަކު ފޮނުވައިފި: މަހްލޫފް
  7. އެސްއޯ ފުލުހުންގެ އަމަލުތަކުން އަނިޔާ ލިބުނު ވެއިޓަރު އިތުރު ފަރުވާއަށް ދިއްދޫއަށް ފޮނުވާލައިފި
  8. ބޮޑުވަޒީރަކަށް ރައީސް ޔާމީން ގެނެސް، ދިގު ދައުރަކަށް ބެހެއްޓިދާނެ: ނިހާން


ލިވަޕޫލް އަދި ސައުތުހެމްޕްޓަން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން -- ވީޑިއޯ: ރާއްޖެ ޓީވީ

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ ތާވަލުގެ ތިންވަނައަށް ލިވަޕޫލް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ސައުތުހެމްޕްޓަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގައި ސައުތުހެމްޕްޓަން ދޫކޮށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ފީއަކަށް ލިވަޕޫލްއަށް ބަދަލުވި ނެދަލޭންޑްސްގެ ޑިފެންޑަރު ވާޖިލް ވެންޑައިކް ވަނީ އެ ޓީމާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެން ނުކުމެފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ޖޯޑަން ހެންޑަސަންއާ ޖޭމްސް މިލްނާގެ ބަދަލުގައި ލިވަޕޫލްގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން މި މެޗުގައި ފުރުސަތު ދީފައިވަނީ ޖޯޖީނިއޯ ވައިނާލްޑަމް އަދި އެލެކްސް އޮކްސްލޭޑް ޗެމްބަލިންއަށެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން ހަ މިނެޓު ނުވަނީސް ލިވަޕޫލްއިން ވަނީ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު މުހައްމަދު ސަލާހު ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ރޮބާޓޯ ފިރްމީނޯއެވެ. މިއީ މި ސީޒަނުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި ފިރްމީނޯ ޖެހި 20 ވަނަ ލަނޑެވެ. މި ލަނޑަށް ފަހުވެސް ލިވަޕޫލްއިން ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ހުސް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. އެ ޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 40 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަހައިދިނީ ސަލާހުއެވެ.

ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއްގައި އޮވެ ލިވަޕޫލްއިން ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާލިއިރު އެ ޓީމުން ވަނީ ދެވަނަ ހާފުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ހާފެކޭ އެއްގޮތަށް މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް ދަމަހައްޓާފައެވެ. މި ހާފުގައި ސައުތުހެމްޕްޓަންއިން ވެސް ވަނީ ކައުންޓާގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. ލިވަޕޫލްގެ ކުރިޔަށް ކުޅުނު ތިން ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ މާނޭ އަދި ސަލާހުގެ އިތުރުން ފިރްމީނޯއަށް މި ހާފުގައި ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފަފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މެޗުން މޮޅުވުމާއެކު ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ވަނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި 50 މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މި މެޗުން މޮޅުވުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ކްލޮޕް ބުނީ އެ ޓީމުން މެޗާއި ކުރިމަތިލީ ސައުތުހެމްޕްޓަންއަކީ މޮޅު ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން ކަމަށާއި މެޗުން މޮޅުވީ ކުޅުންތެރިން ފޯކަސް ގެއްލުވާނުލައި ދެއްކި ހިތްވަރުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ލިވަޕޫލްއަށް ތިން ޕޮއިންޓް ހައްގު ކަމަށާއި މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔައ ކުޅުމާއި މެދު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މި މެޗުން މޮޅުވުމާއެކު ލިވަޕޫލްއިން ވަނީ 27 މެޗުން 54 ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށް ތާވަލުގެ ތިންވަނައަށް ޖެހިލާފައެވެ. ސައުތުހެމްޕްޓަން އޮތީ ކުޅުނު 27 މެޗުން ލިބުނު 16 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ 18 ވަނައިގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް