21 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު | 07 ފުސް
08 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
އިޝާ 19:41
މަޣްރިބް 18:24
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

ޕްރިޔަންކާ ޗޮޕްރާ

އުމުރުން 12 އަހަރުން ފެށިގެން ކައިވެނި ކުރާ ހިތްވޭ: ޕްރިޔަންކާ

  • ޕްރިޔަންކާ ބުނާގޮތުން އަބަދުވެސް އޭނާ ބޭނުންވަނީ އަމިއްލައަށް ކުރާ މަސައްކަތުން ލިބޭ ފައިސާ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 12 ފެބުރުވަރީ 2018 | ހޯމަ 08:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ފައިރޫޒް ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި އަލުން ގުޅިއްޖެ
  2. ޔާމީންގެ ފަރާތުން އިމްރާނަށް ހުށަހެޅި ކަންކަން އެނގިއްޖެ ނަމަ ރައްޔިތުން ބިރުން ސިއްސައިގެންދާނެ: ނަޒީރު
  3. ހުޅުމާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
  4. ބައްޕަ މަރުވެއްޖެ ނަމަ އޭގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ މޭގަން: އެއްބަފާ ދައްތަ
  5. ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އީސީން މޭޒު ބަހައްޓަން ބުނި ތަންތަނުގައި ހުރީ ޕީޕީއެމްގެ މޭޒު!
  6. އީޔޫ އިން ރާއްޖެއާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ފްރޭމްވޯކް ހާމަކޮށްފި
  7. އައިހެވަން ކުރިއަށް ނުދާނެ ސަބަބު ވިދާޅުވުމުން، ރައީސް ކޯފާ އިސްކުރެއްވި: އަދީބު
  8. ޕާޓީތަކާއެކު ބޭއްވި މަޝްވަރާތަކުގައި ނަޝީދާއި އިމްރާން އަދި ނާޒިމް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވި: އަދީބު


ޕްރިޔަންކާ ޗޮޕްރާ -- ގޫގުލް

އޭނާގެ އުމުރުން 12 އަހަރުން ފެށިގެން ކައިވެނި ކުރާހިތްވާ ކަމަށް މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ޕްރިޔަންކާ ޗޮޕްރާ ބުނެފިއެވެ.

ދާދި ފަހުން ޕްރިޔަންކާ ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މިދޭތެރެއިން ލޯބީގެ ގޮތުން މީހަކާއި ގުޅިގެން އުޅުނު ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާ ހުރީ "ސިންގަލް" ކޮށްކަމަށެވެ.

ޕްރިޔަންކާ ބުނީ އޭނާ އަބަދުވެސް މީހަކާއި އިނދެގެން އުޅޭހިތްވާކަމަށާއި އަދި އޭނާ އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެވެސް ދެކެމުން އަންނަ ހުވަފެނެއްކަމަށެވެ. ޕްރިޔަންކާ ބުނީ އޭނާގެ ސްކޫލު ދުވަސްވަރު ބާއްވާ ފަންކްޝަންތަކުގައި ވެސް ބޭނުންވަނީ މީހަކާއި އިނދެގެން އުޅޭ މީހެއްގެ ރޯލުކަމަށެވެ.

އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ޕްރިޔަންކާ ކައިވެނި ކުރާ ހިތްވާކަމުގައi ވިއަސް އޭނާ ބޭނުންވަނީ އޭނާގެ މަސައްކަތް ބަލައިގަންނަ ފަދަ ބައިވެރިއެކެވެ. ޕްރިޔަންކާ ބުނާގޮތުން އަބަދުވެސް އޭނާ ބޭނުންވަނީ އަމިއްލައަށް ކުރާ މަސައްކަތުން ލިބޭ ފައިސާއެވެ. އޭނާ ކައިވެނިކުރިކަމުގައި ވިއަސް މަސައްކަތާއި ދުރަށް ނުދާނެކަމަށް މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ބުންޏެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް