23 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހުކުރު | ހިޔަވިހާ 11

އުމުރުން 12 އަހަރުން ފެށިގެން ކައިވެނި ކުރާ ހިތްވޭ: ޕްރިޔަންކާ

  • ޕްރިޔަންކާ ބުނާގޮތުން އަބަދުވެސް އޭނާ ބޭނުންވަނީ އަމިއްލައަށް ކުރާ މަސައްކަތުން ލިބޭ ފައިސާ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 12 ފެބުރުވަރީ 2018 | ހޯމަ 08:15 | |ޕްރިޔަންކާ ޗޮޕްރާ -- ގޫގުލް

އޭނާގެ އުމުރުން 12 އަހަރުން ފެށިގެން ކައިވެނި ކުރާހިތްވާ ކަމަށް މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ޕްރިޔަންކާ ޗޮޕްރާ ބުނެފިއެވެ.

ދާދި ފަހުން ޕްރިޔަންކާ ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މިދޭތެރެއިން ލޯބީގެ ގޮތުން މީހަކާއި ގުޅިގެން އުޅުނު ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާ ހުރީ "ސިންގަލް" ކޮށްކަމަށެވެ.

ޕްރިޔަންކާ ބުނީ އޭނާ އަބަދުވެސް މީހަކާއި އިނދެގެން އުޅޭހިތްވާކަމަށާއި އަދި އޭނާ އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެވެސް ދެކެމުން އަންނަ ހުވަފެނެއްކަމަށެވެ. ޕްރިޔަންކާ ބުނީ އޭނާގެ ސްކޫލު ދުވަސްވަރު ބާއްވާ ފަންކްޝަންތަކުގައި ވެސް ބޭނުންވަނީ މީހަކާއި އިނދެގެން އުޅޭ މީހެއްގެ ރޯލުކަމަށެވެ.

އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ޕްރިޔަންކާ ކައިވެނި ކުރާ ހިތްވާކަމުގައi ވިއަސް އޭނާ ބޭނުންވަނީ އޭނާގެ މަސައްކަތް ބަލައިގަންނަ ފަދަ ބައިވެރިއެކެވެ. ޕްރިޔަންކާ ބުނާގޮތުން އަބަދުވެސް އޭނާ ބޭނުންވަނީ އަމިއްލައަށް ކުރާ މަސައްކަތުން ލިބޭ ފައިސާއެވެ. އޭނާ ކައިވެނިކުރިކަމުގައި ވިއަސް މަސައްކަތާއި ދުރަށް ނުދާނެކަމަށް މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ބުންޏެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް


އެންމެ ފަހުގެ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް