23 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހުކުރު | ހިޔަވިހާ 11

ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާއަށް ޗައިނާއިން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު

  • މި ފިލްމު ވަނީ ޗައިނާގެ 8000 ސްކްރީނެއްގައި އަޅުވާފައި
  • މި ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް އައިސްފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރުމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 11 ފެބުރުވަރީ 2018 | އާދީއްތަ 06:57 | |ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާގެ ޕޯސްޓަރ -- ދަ ނިއު އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާއަށް ޗައިނާއިން އެކަނި ވެސް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެއެވެ. މި ފިލްމު ވަނީ ޗައިނާގެ 8000 ސްކްރީނެއްގައި އަޅުވާފައެވެ. މިފިލްމު ޗައިނާގައި އަޅުވާފައިވަނީ ޖެނުއަރީމަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ފަނަރަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ލަވަ ކިޔަން ބޭނުންވެފައި ހުރިލެއް ބޮޑުކަމުން އޭނާ އެކަން ހާސިލު ކުރުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ކުރާ މަސައްކަތްތައް ދައްކުވައިދޭ މި ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް އައިސްފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

ޗައިނާގައި ފިލްމަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީގެ އިތުރުން މި ފިލްމު ވަނީ ޗައިނާގައި ރިކޯޑެއް ވެސް ޤާއިމްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޗައިނާގެ ބާޒާރުގައި ފުރަތަމަ ދުވަހު އެ ފިލްމަކަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ހިންދީ ފިލްމުގެ މަޤާމު އެ ފިލްމު ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

"ސީކްރެޓް ސުޕަރސްޓާ"ގެ ކުރިން އާމިރު ޚާން ނެރުނު "ޑަންގަލް" އަށް ވެސް ޗައިނާގައި ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ލިބިފައިވާއިރު، އެ ފިލްމަށް ޗައިނާ އިން އެކަނި ވެސް މިހާތަނަށް ވަނީ 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް


އެންމެ ފަހުގެ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް