19 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި | 05 ފުސް
06 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
އިޝާ 19:41
މަޣްރިބް 18:24
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

އޭއެފްސީ ކަޕް 2018

އެމްއެންޑީއެފްގެ ޔަގީންކަމާއެކު ބެންގަލޫރު އެފްސީ މެޗު ކުޅުމަށް ރާއްޖެއަށް

  • ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗު އިންޑިއާގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | @Saaif80

| 10 ފެބުރުވަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 16:04 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމްޑީޕީ އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފި
  2. ފައިރޫޒް ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި އަލުން ގުޅިއްޖެ
  3. ޤައުމަށްޓަކައި ކުރައްވާ މަސައްކަތް ނުކުރެއްވޭ ގޮތަށް ބައްޕަ މިނިވަންވާކަށް ނޭދެން: އިމްރާންގެ ދަރިކަނބަލުން
  4. ސަލްމާން ކޫރޫއިންގެ ކުރިމަތީގައި ޖާންވީ ލަދުގަންނަވާލި ގޮތް ކިޔައިދީފި
  5. އެސްއޯ ފުލުހުންތަކެއް އިހަވަންދޫއަށް އަރައި، ހިންގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
  6. އިމްރާންއާ ޑީލް ހަދަން ސަރުކާރުން މީހަކު ފޮނުވައިފި: މަހްލޫފް
  7. އެސްއޯ ފުލުހުންގެ އަމަލުތަކުން އަނިޔާ ލިބުނު ވެއިޓަރު އިތުރު ފަރުވާއަށް ދިއްދޫއަށް ފޮނުވާލައިފި
  8. ބޮޑުވަޒީރަކަށް ރައީސް ޔާމީން ގެނެސް، ދިގު ދައުރަކަށް ބެހެއްޓިދާނެ: ނިހާން


ބެންގަލޫރު އެފްސީގެ ޓީމު -- ޓްވިޓަރ

އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ކޮލިފައިން ބުރުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށް އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ މާދަމާ ރާއްޖެ އަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ސަލާމަތީ ކަންކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެމްއެންޑީއެފްއިން ދީފިއެވެ.

އޭޝިއާގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ އޭއެފްސީއިން ވަނީ މި މެޗު އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިޔަށް ދާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ދީފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރު އެމްއެންޑީއެފްއިން އޭއެފްސީއަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި އެ އިދާރާއިން ވަނީ މި މެޗު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ސަލާމަތީ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އޭއެފްސީއަށް އަރުވާފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން އޭއެފްސީއަށް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު ފޮނުވި ސިޓީގައި ވަނީ މި ދެ ޓީމު ބައްދަލު ކުރާ މެޗުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އެ އިދާރާއިން ނަގާ ކަމަށާއި އެ މެޗު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ވެސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ މި މެޗުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ސަމާލުކަމެއް އެމްއެންޑީއެފްއިން ދޭނެ ކަމަށް ވެސް މި ސިޓީގައި ވެއެވެ.

ބެންގަލޫރު އެފްސީގެ ޗީފް ޓެކްނިކަލް އޮފިސަރު މަންދަރު ތަމްހާނޭ ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް އޭއެފްސީއާ ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި މެޗު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ރާއްޖޭގައި އޮތްކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެ އިދާރާއިން ދީފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް އަންގާރަ ދުވަހު މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ ޓީމެއް ރާއްޖެއަށް ސަރަހައްދީ މެޗެއް ކުޅުމަށް އަންނައިރު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ގޮވާލާ އިންޑިއާއިން ވަނީ ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީއެއް ނެރެފައެވެ.

ޓީސީއާ ބެންގަލޫރު އެފްސީ ކުޅޭ ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗު އަންގާރަ ދުވަހު އޮންނައިރު ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗު އިންޑިއާގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް